0 klasė

Atsižvelgdami į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius, padedame pasiruošti mokyklai, ugdydami vaiko pilietiškumo, socialinę-emocinę, kultūrinę, skaitmeninę, kūrybiškumo ir pažinimo kompetencijas.

Priešmokyklinis ugdymas nėra padalintas į atskiras dalis, jis vyksta visą dieną – nuo ryto iki vakaro ir yra integruotas į kasdienį vaiko gyvenimą, veiklas, žaidimus, išvykas.

Tai, kas suaugusiems gali atrodyti kaip nereikšmingas pokytis, vaikui atrodo kaip didžiuliai išbandymai, todėl priešmokykliniais metais organizuojamas apgalvotas, kryptingas ugdymas yra labai svarbus. Kaip ir pedagogai, kuriems tenka atsakomybė padėti vaikui tinkamai pasirengti mokymuisi mokykloje.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pavaduotoja Ana Račiuvienė
Individualizavimas
Ratas

Ugdymo proceso individualizavimas

Rudenį įvertinamas vaiko kompetencijų lygis, nustatomos jo stiprybės ir patiriami sunkumai, numatomi ugdymo(-si) žingsniai kompetencijų stiprinimui, sudaromas individualus ugdymo(-si) planas. Pavasarį kartu su tėvais dar kartą aptariamas vaiko kompetencijų lygis, pastebėti pokyčiai bei numatomi tolimesni ugdymo(-si) tikslai.

Motyvacijos saugojimas

Vengiame priverstinio ugdymo

Siekiame sudominti vaiką veikla, į kurią jis įsitrauktų ir kurioje dalyvautų todėl, kad veikla jam įdomi, aktuali, prasminga, pagal jo gebėjimus, metų laiką.

Kuriame intrigą, skatindami vaiko iniciatyvą

Vidinei motyvacijai didinti kuriame tarsi „intrigą“, skatinančią vaikus parodyti iniciatyvą, norėti sužinoti daugiau, patiems atrasti reiškinių priežastis ir pasekmes. Savarankiškas atradimo džiaugsmas yra vienas iš didžiausių džiaugsmų žmogaus gyvenime, todėl stengiamės, kad vaikas turėtų kuo daugiau progų tai patirti. Taip ugdomas ir vidinis pasitikėjimas savimi.

Parenkame prasmingas veiklas

Vienas iš labiausiai vidinę motyvaciją (taip pat – ir vaiko valią) „griaunančių“ veiksnių yra neprasminga, netikslinga veikla. Todėl visos veiklos turi didesnę prasmę nei vien mechaniškas kompetencijų ar įgūdžių vystymas: visos veiklos yra adekvačios metų laikui ir sukuria panaudojamus dalykus (pvz., dubenėlius žolei sodinti, vilnos žvėrelius pasakai, dekoracijas metų laiko stalui ir pan.).

Ratas
Ratas

Namo kūrimas

Namo kūrimas yra viena iš  projektinių priešmokyklinės grupės veiklų kartu su augalo sodinimu ir priežiūra, darbų aplanko kūrimu ir kalendoriaus pildymu. Vaikai mokosi kurti projektus tiek grupėje, tiek namuose ir pristato juos grupės draugams, taip mokydamiesi pasakoti įdomiai, išsamiai ir glaustai, kad klausytojams būtų įdomu.

Kiekvieno priešmokyklinio amžiaus vaiko baigiamasis projektas – namo kūrimas – tai pastangų, kantrybės ir įgūdžių reikalaujantį darbas, kurį vaikas atlieka savarankiškai, pasitelkdamas savo gebėjimus, išmonę, fantaziją, kūrybiškumą.

Tai tęstinis darbas, pradedamas sausį, o baigiamas gegužę. Ši veikla – baigiamasis pasirengimo mokyklai darbas, atskleidžiantis daugelio vaiko kompetencijų lygį. Vaikas tai atlieka nejausdamas įtampos, su malonumu ir pagal savo galimybes.

Kūrybinių gebėjimų ugdymas

Ugdome įgūdžius, kurių ateityje nepakeis robotai. Itin didelis dėmesys skiriamas vaiko vaizduotės vystymuisi. Liejame akvarele, piešiame pieštukais, kreidutėmis, darome koliažus, lipdome iš molio, modelino, vaško. Mokomės rankdarbių: veliame vilną, siuvame, siuvinėjame, neriame vašeliu, darome augalų įspaudus audiniuose. Konstruojame iš popieriaus, kartono. Dažniausiai vaikai kuria pagal tam tikrą temą, išgyvenę stiprius įspūdžius, gėrėdamiesi veikėjais ar aplinka. Siekiame sužadinti vaizduotę ir susižavėjimą knygomis, skaitydami jiems, pasakodami istorijas, stebėdami aplinkos procesus.

Santykis su uzduotimi
Ratas

Bendrosios kompetencijos

Savarankiskumas
Ratas

Savarankiškumas

Einant į pirmą klasę svarbu ne tik mokėti skaityti, bet ir būti savarankiškam, todėl tam mes skiriame labai daug dėmesio. „Pažinimo medžio“ priešmokyklinukai turi išskirtinių teisių ir pareigų:
• įvertinę oro sąlygas patys apsirengia  susitvarko drabužių spintelę;
• patys pasidžiauna drabužius ir batus;
• šluoja kiemą ir nukasa sniegą;
• patys nusprendžia kiek nori įsidėti maisto;
• valgio metu gali ramiai diskutuoti įvairiais klausimais;
• keliauja į išvykas.

Išvykos, svarbios priešmokyklinukų socializacijai, planuojamos metų eigoje, atsižvelgiant į organizuojamų edukacijų datas.

Ratas

4S sistema

Tai unikalus įrankis, suteikiantis vaikams kompetencijų, reikalingų siekiant laimės. Mes tikime, kad laimei svarbiausi 4 komponentai: geras santykis su savimi, su kitu, su pasauliu ir gebėjimas siekti savo tikslų. Pozityvius santykius vystome socialinių įgūdžių pamokėlėse, duodami individualiai vaikui pritaikytas užduotis, projektus, kurie tikslingai lavina būtent tas vaiko kompetencijas, kurias jam reikia pastiprinti.

Daugiau apie 4S

4S sistema
Ratas

Socialinių įgūdžių pamokos

Socialinių įgūdžių pamokėlėse vaikai mokosi pažinti save ir šalia esančius draugus. Kokios spalvos yra mūsų pyktis, džiaugsmas, liūdesys, baimė? Kaip juos atpažinti ir ką su tuo daryti? Kaip išmokti būti viena komanda? Kaip išgirsti šalia esantį? Į šiuos ir kitus klausimus vaikai ieško atsakymų per buvimą kartu, asmeninį patyrimą ir bendrą žaidimą  kartu su mūsų  psichologe.

Su kuo susiduria pirmajai klasei besirengiantys vaikai ir tėvai?

Pedagogai priešmokyklinį ugdymą laiko labai svarbiu, mat besiruošdamas mokyklai vaikas ruošiasi svarbiems pokyčiams, naujam ir dar nežinomam gyvenimo laipteliui.

Jei priešmokykliniais metais vaiko ugdymas vyksta netinkamai, „sunkumai” gali likti visam gyvenimui, – teigia Ana Račiuvienė, darželių ir mokyklų tinklo „Pažinimo medis“ pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui. Tad kas keičiasi vaikui pereinant iš darželio į priešmokyklinį amžių? 

 

Kas keičiasi vaikui pereinant iš darželio į priešmokyklinę grupę?

Vaiko motyvacija mokytis priešmokykliniame amžiuje: kaip ją išlaikyti?

Kaip padėti darželinukui pasiruošti mokyklai namuose?

medis
Ratas

Aktualu

Patiekalams gaminti naudojame tik šviežius, vietinius produktus, o virėjos su meile gamina čia pat „Pažinimo medžio“ virtuvėse, tad net išrankiausieji liekia sotūs. Juk sotus vaikas – laimingas vaikas.

Vadovaujamės vaikams rekomenduojamomis maistinių medžiagų normomis, sudarytomis Sveikatos apsaugos ministerijos ir mitybos technologhijų specialistais. Taip pat kiekvieną dieną vaikai gauna daržovių ir vaisių, kad augtų sveikesni ir žvalesni. Porcijų kiekį ir dydį vaikai renkasi patys.

Valgiaraštis (atnaujintas 2023 m. sausį)

Fiziniam aktyvumui skiriame ypač didelį dėmesį. Vadovaujamės taisykle, kad oras yra visada geras, būna tik netinkama apranga. Lauke suteikiame daug laisvės judėjimui, laisviems žaidimams, kartą į savaitę keliaujame į žygį.

Tėvai gali rinktis leisti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę jei einamaisiais metais iki balandžio 30 d. arba, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius ir pažangą – iki rugsėjo 1 d. vaikui sukanka 5-eri. Tokiu atveju, priešmokyklinis ugdymas gali trukti vienerius arba dvejus metus. Kuomet einamaisiais kalendoriniais metais vaikui sukanka 6 metai, būtina nuo rugsėjo pereiti į priešmokyklinę ugdymo pakopą. Jeigu vaikas priešmokyklinę grupę pradeda lankyti 6 metų, po metų jis turi keliauti į mokyklą.

Grupėse gali būti iki 16 vaikų. Su grupe dirba du priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Logopedo paslaugos pagal poreikį teikiamos visuose padaliniuose. Konsultacijos kainuoja papildomai.

Mokyklai pradedame ruoštis čia:

Gimnazija

K. Kalinausko g. 13, Vilnius

(naujai formuojama priešmokyklinė grupė)

Ozo g. padalinys

Ozo g. 37, Vilnius

(darželis-pradinė mokykla)

Jeruzalės padalinys

Pievų g. 4, Vilnius

(darželis ir priešmokyklinė grupė)

Kauno padalinys

Vilties g. 2, Kaunas

(darželis-pradinė mokykla)