Pažinimo medis 4S
Pažinimo medis 4S
Pažinimo medis 4S

Keturių santykių sistema

santykis su savimi
Ratas
1

Santykis su savimi

Norėdamas suprasti, kas yra ir ko nori, žmogus turi pažinti ir mylėti save. Taip jis pajunta, kuris kelias tinkamiausias ir ką turėtų daryti, norint patirti pilnatvę bei savirealizaciją.  Geras santykis su savimi (savęs pažinimas ir priėmimas, emocijų raiška) lemia, ką žmogus vėliau sukuria išoriniame pasaulyje. Išmokęs priimti save, tinkamai reikšti emocijas, nusiraminti, atsipalaiduoti, nebijoti klysti ir rizikuoti, nepavykus bandyti dar kartą, prisitaikyti prie pokyčių, jei reikia – paprašyti pagalbos, vaikas mokosi būti laimingas. Pažinti ir išreikšti save vaikai mokosi ne tik socialinių įgūdžių pamokose, bet ir besimokydami visų akademinių dalykų.
2

Santykis su kitu

Moksliniai tyrimai rodo, kad žmogus yra socialus, taigi jis bus laimingas tik patirdamas gilius, kokybiškus ir lygiaverčius santykius su kitais. Bendradarbiaudamas ir kurdamas ryšį vaikas pradžioje mokykloje, o vėliau ir gyvenime mokosi siekti tikslų ir patenkinti savo socialinius poreikius. Vaikus nuo mažens mokome dirbti komandoje su skirtingais žmonėmis. Kaip drąsiai ir atvirai išreikšti savo mintis, idėjas ar jausmus, girdėti kitus, išbandyti įvairius vaidmenis grupės darbe, spręsti realias problemas ir, ieškant sutarimo bei kompromiso, tenkinti savo mokymosi ir bendravimo poreikius.

santykis su kitu
Ratas
santykis su pasauliu
Ratas
3

Santykis su pasauliu

Kiekvienas žmogus ieško savo vietos pasaulyje. Mes visi priklausome vieni nuo kitų ir visos gyvybės Žemėje. Mums rūpi, kokį pasaulį paveldės jaunoji karta, todėl mokome ją siekti, kad pasaulis būtų gera ir saugi vieta gyventi. Mūsų ugdymo procese pasitelkta individualioji psichologija vadovaujasi bazine prielaida, kad asmeninį ego nukreipus visuomeninio intereso labui, žmogus gali tapti iš tiesų laimingas, patirti pilnatvę, gyvenimo prasmę ir patenkinti priklausymo poreikį. Mokykloje auginame vaikus, kurie geba laikytis susitarimų, prisiimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už žmonijos gerovę, būti plačių pažiūrų. Tokie žmonės gyvena harmoningai su savimi ir aplinka!

4

Santykis su užduotimi

Tam, kad būtų lydimas sėkmės ir realizuotų savo idėjas, žmogus turi išmokti efektyviai dirbti. Mums svarbu puoselėti vaiko vidinę motyvaciją, skatinti atkakliai siekti savo tikslų, mokytis meistrystės tiek planuojant laiką, tiek skaidant užduotis į sudėtines dalis ir sistemingai jas vykdant. Mokėjimas dirbti su informacija, kritinis ir kūrybinis mąstymas tokie pat svarbūs, kaip ir mokėjimas nesutrikti įvairiausiose netikėtose situacijose, lankstumas, prisitaikymas ar nestandartinis mąstymas. Išmokęs prisiimti atsakomybę ir vykdyti įsipareigojimus, vaikas mokosi dirbti, o tai viena svarbiausių sąlygų ateities sėkmei ir laimei. Nesvarbu, ką vaikas pasirinktų, mums svarbu, kad į gyvenimą jis išeitų turėdamas reikiamus įgūdžius, kaip svajones paversti realybe.

santykis su uzduotimi
Ratas