Administracija

KOMANDA

Administracija

Audronė Kancė-Grdzelišvili

direktorė

Ana Račiuvienė

direktorės pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui

Sandra Kriūnė

direktorės pavaduotoja pradiniam ugdymui

Agnė Klimčiauskaitė–Janavičienė

direktorės pavaduotoja pagrindiniam ugdymui

Inga Antonova

administratorė darželio reikalams

Jurgita Skupeikaitė

administratorė mokyklos reikalams

Jurgita Steponaitienė

mokinių kuratorė 1–4 klasėms

Judita Janionienė

mokinių kuratorė 5–8 klasėms

Aurelija Tulauskaitė

TAMO administratorė

Kviečiame susipažinti gyvai!

Kontaktai