4S

4S (4 santykių) sistema

Santykis su savimi (savęs pažinimas, emocijų supratimas ir raiška)

Norėdamas suprasti, kas jis yra ir ko nori, žmogus turi pažinti ir mylėti save. Taip jis pajunta, kuris kelias jam tinka ir ką turėtų daryti, kad patirtų pilnatvę ir savirealizaciją.  Geras santykis su savimi (savęs pažinimas ir priėmimas bei emocijų raiška) lemia, ką žmogus vėliau sukuria išoriniame pasaulyje. Išmokęs save priimti, tinkamai reikšti emocijas, nusiraminti, atsipalaiduoti, nebijoti klysti ir rizikuoti, nepavykus bandyti dar kartą, prisitaikyti prie pokyčių, jei reikia – paprašyti pagalbos, vaikas mokosi būti laimingas. Save pažinti ir išreikšti mūsų vaikai mokosi ne tik specialiose socialinių įgūdžių pamokose, bet ir besimokydami visų akademinių dalykų.

Santykis su kitu (bendradabiavimas ir socialiniai poreikiai)

Pastarųjų dešimtmečių tyrimai rodo, kad žmogus yra sociali būtybė ir kad laimingas jis bus tik patirdamas gilius, kokybiškus ir lygiaverčius santykius su kitais žmonėmis. Bendradarbiaudamas ir kurdamas ryšį vaikas pradžioje mokykloje, o vėliau – ir gyvenime mokosi siekti tikslų ir patenkinti savo socialinius poreikius. Todėl vaikus nuo mažens mokome dirbti komandoje su skirtingais žmonėmis, drąsiai ir atvirai išreikšti savo mintis, idėjas, jausmus, išgirsti kitus, išbandyti įvairias roles, spręsti realias problemas ir, ieškant sutarimo bei kompromiso, tenkinti savo mokymosi ir bendravimo poreikius.

Santykis su pasauliu (vertybės ir gyvenimo prasmė)

Kiekvienas žmogus ieško savo vietos pasaulyje. Žmonės veikia vieni kitus, priklauso vieni nuo kitų ir visos gyvybės Žemėje. Mums rūpi, kokį pasaulį paveldės jaunoji karta, todėl mokome ją siekti, jog pasaulis būtų gera ir saugi vieta gyventi. Mūsų ugdymo procese pasitelkta individualioji psichologija vadovaujasi bazine prielaida, kad asmeninį ego nukreipus visuomeninio intereso labui, žmogus gali tapti iš tiesų laimingas, patirti pilnatvę, gyvenimo prasmę ir patenkinti priklausymo poreikį. Mokykloje auginame vaikus, kurie geba laikytis susitarimų, prisiimti atsakomybę ne tik už save, bet ir už planetos, žmonijos gerovę, bei puoselėja plačią pasaulėžiūrą. Įkvepiame vaikus sąmoningam gyvenimui harmonijoje su savimi ir aplinka.

Santykis su užduotimi (tikslų kėlimas ir siekimas)

Tam, kad būtų sėkmingas ir realizuotų savo idėjas, žmogus turi išmokti efektyviai dirbti. Todėl svarbu puoselėti vaiko vidinę motyvaciją, skatinti atkakliai siekti savo tikslų, mokytis meistrystės ir planuojant laiką, ir skaidant užduotis į sudėtines dalis bei sistemingai jas vykdant. Mokėjimas dirbti su informacija, kritinis ir kūrybinis mąstymas čia taip pat svarbūs, kaip ir mokėjimas nepasimesti įvairiausiose netikėtose situacijose, lankstumas, prisitaikymas, mąstymas už „dėžutės“ ribų. Išmokęs prisiimti atsakomybę ir vykdyti įsipareigojimus, kritiškai mąstyti ir spręsti problemas, vaikas mokosi dirbti, o tai yra viena iš svarbiausių sąlygų ateities sėkmei ir laimei. Ką vaikas bepasirinktų, mums svarbu, kad jis turėtų reikiamus įgūdžius, kaip svajones paversti realybe ir būtų save pilnai realizuojantis žmogus.