Darželio kainos

Ozo, Jeruzalės ir Fabijoniškių filialai

Vienkartinis stojamasis mokestis – 300 EUR. (taikomas prieš pradedant lankyti kiekvieną ugdymo pakopą, nuolaidos mokesčiui netaikomos.)

Ikimokyklinis ugdymas (2-5m.)

Pilna diena: 325 EUR*, Rugpj. mėn. – 148 EUR/mėn.

Pusė dienos: 185 EUR*, Rugpj. mėn. – 65 EUR/mėn.

Alergiškų vaikų pritaikyto maitinimo papildomas mokestis:  pilna diena 50 EUR/mėn., pusė dienos 33 EUR/mėn.

*kainos nurodytos po 100 EUR kompensacijos

Neturintiems arba netekusiems registracijos Vilniaus mieste ir/ar nepasirašius trišalės sutarties su Vilniaus savivaldybe nurodytos kainos yra 100 EUR didesnės.

Priešmokyklinis ugdymas (6m.)

Pilna diena: 360 EUR*, Rugpjūčio mėn. 168 EUR/mėn.

Pusė dienos: 208 EUR*, Rugpj. mėn. –79 EUR/mėn.

Alergiškų vaikų pritaikyto maitinimo papildomas mokestis:  pilna diena 50 EUR/mėn., pusė dienos 33 EUR/mėn,

Ugdymo mokestis mokamas 12 mėn. per metus

*kainos nurodytos po 100 EUR kompensacijos

Neturintiems arba netekusiems registracijos Vilniaus mieste ir/ar nepasirašius trišalės sutarties su Vilniaus savivaldybe nurodytos kainos yra 100 EUR didesnės.

Nuolaidos

7% nuo ugdymo kainos (bet ne nuo papildomų paslaugų, tame tarpe ir maitinimo bei popamokinio ugd.), jei lanko 2 ir daugiau vaikų;

Kompensacija

Savivaldybės kompensacija

Vilniaus miesto savivaldybė kompensuoja 100 eurų už mūsų darželį lankantį vaiką.

Tam būtina pasirašyti trišalę sutartį tarp tėvų, mokyklos ir savivaldybės.

Kartu su sutartimis būtina turėti bent vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamosios vietos deklaracijos. Tai yra būtina sąlyga 100 eurų kompensacijai gauti. Tėvams skirtas egzempliorius grąžinamas, kada pasirašo visos sutarties pusės. Sutartys turi būti pasirašytos iki einamojo mėnesio 15 dienos

Kilus klausimų dėl trišalių sutarčių, kreiptis į vieną iš darželio filialų administratorių arba kuratorių.

Pažymą dėl gyvenamosios vietos galite užsakyti savo seniūnijoje arba elektroniniu būdu >.

Turite klausimų? Susisiekite!

DarželisKontaktai