Mokyklos kolektyvas

VERKIŲ

Verkių filialas

Rugilė Zakaraitė

1 klasės auklėtoja

Gerda Laumytė

2 klasės auklėtoja

Asta Navagaruckienė

3 klasės auklėtoja

Aida Maceikonienė

4 klasės auklėtoja ir būsima 1 klasės auklėtoja

Virginijus Varkalis

socialinių įgūdžių mokytojas 1–4 klasėms

Monika Sereikė

mokytojo padėjėja, popamokinės grupės mokytoja

Ignas Gaina

popamokinės grupės mokytojas

Judita Janionienė

5 klasės auklėtoja, matematikos mokytoja 5–6 klasėms

Dalia Trapinskienė

6 klasės auklėtoja, 8 klasės auklėtoja ir muzikos mokytoja

Simonas Jurkštaitis

7 klasės auklėtojas, istorijos, etikos ir geografijos mokytojas

Agnė Klimčiauskaitė-Janavičienė

lietuvių kalbos mokytoja 5 ir 7 klasėms

Gabija Jurgelytė

socialinių įgūdžių mokytoja 5–8 klasėms

Marija Šnipaitė

dailės ir technologijų mokytoja 5–8 klasėms

Tomas Pėžaitis

matematikos mokytojas 7–8 klasėms

Eglė Stankūnaitė

fizikos mokytoja

Rokas Vanagas

gamtos mokslų ir informatikos mokytojas

Rima Stefanovičienė

rusų kalbos mokytoja

Pierre-Henri Pache

prancūzų kalbos mokytojas

Aurelija Tulauskaitė

anglų kalbos mokytoja

OZO

Ozo filialas

Jurgita Steponaitienė

1 klasės auklėtoja ir popamokinės grupės mokytoja

Sandra Kriūnė

2 klasės auklėtoja

Audronė Krivickaitė

2 klasės auklėtoja

Virginijus Varkalis

socialinių įgūdžių mokytojas 1–4 klasėms

Ignas Gaina

popamokinės grupės mokytojas

Ligita Bugailiškytė

popamokinės grupės mokytoja ir būsima 1 klasės auklėtoja

Kviečiame susipažinti gyvai!

Kontaktai