Aida Maceikonienė

2 klasės auklėtoja

AIDA

Aida maceikonienė

Aida Maceikonienė

2 klasės auklėtoja

Esu labai laimingas žmogus, nes didžiausia mano svajonė,  kurios siekiau jau nuo pat mažų dienų, išsipildė. Taip, aš visa širdimi troškau tapti mokytoja. 
Gyvenime vadovaujuosi taisykle – viskas yra įmanoma. Siekdama tikslo aš visuomet tikiu savimi ir žinau, kad tikėjimas tuo, ką darau, mane veda tik teisingu ir šviesiu keliu.
Su šiuo tikėjimu baigiau Lietuvos edukologijos universitetą ir pradėjau dirbti vienoje iš Vilniaus mokyklų. Į Pažinimo medį mane atvedė didžiulis noras augti tokioje aplinkoje, kuri  įkvepia.
Pedagoginį darbą dirbu jau trečius metus. Manau, kad labai svarbu dėmesį sutelkti mokymui(si) mokytis – rasti,  atsirinkti, įprasminti žinias. Skatinu mokinius ugdytis gebėjimą susidoroti su iššūkiais, savarankiškai kelti klausimus ir mąstyti.  Esu už partnerišką mokymąsi kuomet  mokytojas yra mokinio pagalbininkas tyrinėjant pasaulį, mokymosi partneris, tačiau ir autoritetas tose srityse, kuriose mokiniui nepakanka patirties ar išminties.
Vienas žymus pedagogas, klasikas J.H. Pestalocis yra rašęs „Aš nežinau nei vieno metodo ir auklėjimo meno, kuris nesiremtų paprasta mano meile vaikams. Jokio kito metodo ir nenoriu žinoti.“ Su šia mintim aš drąsiai žengiu kiekvieną dieną į mokyklą su šypsena ir didžiule meile.

Kviečiame susipažinti gyvai!

Kontaktai