Priešmokyklinis ugdymas

Šiandien „Pažinimo medis“ dirba 4-iuose filialuose (mokyklos ir 2 darželiai), juose vykdomas priešmokyklinis ugdymas.

Kaip

Kaip viskas vyksta?

Tikslas

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – sustiprinti vaiko socializacijos, bendravimo pamatus, brandinti jį mokyklai ir palengvinti perėjimą nuo ugdymo šeimoje bei darželyje prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Pasirengimas mokyklai

Visi darželį lankantys vaikai, įskaitant ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, lanko mišraus amžiaus grupes. Tačiau būsimieji mokiniai visus metus pagal nustatytą tvarkaraštį keliauja į papildomas veiklas ir kartu su priešmokyklinio ugdymo pedagogu rengiasi mokyklai.

Tarp mokyklos ir darželio

Organizuojant priešmokyklinį ugdymą mums svarbu pasiekti, kad šie ugdymo(si) metai netaptų dar vieneriais vaiko mokymosi metais, t. y., kad nebūtų taikomi tiesioginio mokymo metodai.

Priešmokykliniame ugdyme taikome žaidimus, žaidybinius elementus ir įkvepiančias veiklas, kurios prisideda prie pažintinės, socialinės, komunikavimo, sveikatos saugojimo ir meninės kompetencijų ugdymo.

Baziniai vaiko įgūdžiai

Ugdymo programa turi orientuotis į kūno, sielos, jausmų ir socialinį vaiko vystymąsi. Auklėjimo ir mokymo metodai ikimokykliniame amžiuje skiriasi nuo mokyklinių ugdymo metodų ir prisideda prie bazinio pasirengimo mokyklai. Būtent baziniai vaiko įgūdžiai leidžia būsimam paaugliui ir suaugusiajam įveikti gyvenimo sunkumus ir kurti pagrindus tolesniam vystymuisi.

Kompetencijos

Kompetencijos

Namo kūrimas

Kiekvieno priešmokyklinio amžiaus vaiko baigiamasis projektas – NAMO KŪRIMAS. Šį pastangų, kantrybės ir įgūdžių reikalaujantį darbą vaikas atlieka savarankiškai (pedagogai jam padeda minimaliai), pasitelkdamas savo gebėjimus, išmonę, fantaziją, kūrybiškumą.

Tai – tęstinis darbas, pradedamas rugsėjį, o baigiamas gegužę. Ši veikla – pasirengimo mokyklai „diplominis darbas“, kuris atskleidžia daugelio vaiko kompetencijų lygį. Vaikas tai atlieka nejausdamas įtampos, su malonumu ir pagal savo galimybes.

Individuali ugdymo programa

Kiekvienam vaikui sudaroma individuali priešmokyklinio ugdymo programa. Rugsėjo mėnesį kartu su tėvais būna nustatomas vaiko kompetencijų lygis (naudojant klausimyną): įvertinama vaiko kalba, socialinė ir emocinė raida, pažinimo įgūdžiai, stambiosios bei smulkiosios motorikos išsivystymas.

Taip pat nustatomos vaiko stiprybės ir patiriami sunkumai, susiję su viena ar kita kompetencija, numatomi ugdymo tikslai šiai situacijai pagerinti. Pavasarį kartu su tėvais dar kartą aptariamas vaiko kompetencijų lygis, pastebėti pokyčiai, pristatomos išvados bei numatomi tolesni ugdymo tikslai.

Filialai

Priešmokyklinį ugdymą organizuojame šiuose filialuose:

Ozo filialas

Pradinė mokykla (1–3 klasės).
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Priimame vaikus nuo 2 metų.

Jeruzalės filialas

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Priimame vaikus nuo 2 metų.

Fabijoniškių filialas

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Priimame vaikus nuo 2 metų.

Jeigu vaikui dar nėra 2 metų (trūksta kelių mėnesių), klausimą dėl jo priėmimo į darželį sprendžiame individualiai. Naujų vaikų priėmimas vyksta visus metus.

Kviečiame susipažinti gyvai!

Kontaktai