Mūsų mokyklos psichologė Gabija Jurgelytė, Individualiosios psichologijos instituto lektorė, sako, kad vaikui saugią aplinką kuria galėjimas pasitikėti suaugusiaisiais, įskaitant mokytojus.

Todėl mes labai atidžiai ir skubiai reaguojame į informaciją, kad kažkas atsitiko: pastūmė, pasakė, pasijuokė.

Esame sukūrę reagavimo į patyčias ir patyčių prevencijos programas, pasitelkiame aukštos kvalifikacijos profesionalus ir socialinių įgūdžių pamokas, kuriose dirbama su vaikų emocijomis, tarpusavio santykiais ir klasės atmosfera.

Prireikus į vieningą pagalbos vaikui sistemą įtraukiame ir tėvus.