Pažinimo medyje“ – pozityvi atmosfera

Tyrimas: „Pažinimo medyje“ – pozityvi atmosfera

Apklausus „Pažinimo medžio“ mokinius, faktais buvo pagrįsta pagrindinės mokyklos klasių (atitinkamai – ir mokyklos) atmosfera – ji yra pozityvi! Tyrėme mokinių pasitenkinimą, savimonę (pasitikėjimą savimi), bendravimo įgūdžius, pagalbos siekimą ir suteikimą, savitvardą, taisyklių laikymąsi, socialinį sąmoningumą ir saugumą.

Tyrimo išvada – mokykloje kuriama bendradarbiavimo atmosfera, kurioje vaikai nebijo prašyti pagalbos ir noriai ją suteikia aplinkiniams. Taip formuojamas bendrumo jausmas, suteikiantis saugumą ir asmeninio augimo galimybes.

Aukščiausio mokinių įvertinimo sulaukė (vadinasi, tai – stipriausios mokyklos atmosferos pusės) pagalbos siekimas ir suteikimas, savimonė bei socialinis sąmoningumas.

Daugiausiai mokinių palaikymo sulaukė tokie teiginiai kaip „Žinau, dėl kokių priežasčių man kyla neigiamos emocijos“, „Man mokyklos taisyklės yra aiškios“, „Aš galiu dirbti su žmonėmis, kurių nuomonė skiriasi nuo mano“, „Jeigu mokiniai blogai elgiasi, suaugusieji stengiasi išsiaiškinti tokio elgesio priežastis“, „Aš stengiuosi suprasti, ką kiti žmonės jaučia ir galvoja“.

Kadangi tyrėme visas pagrindinės mokyklos klases, tyrimą kartosime ir galėsime lyginti rezultatus. Palyginę rezultatus – daryti pokyčius, kad mokyklos atmosfera dar labiau gerėtų!