Vaikystėje – kreida ant spintos, vėliau – mokytojo profesija

Vaikystėje – kreida ant spintos, vėliau – mokytojo profesija

Kai mokiniai paklausia, kaip Dalia Trapinskienė tapo mokytoja, ji papasakoja žaisdavusi mokyklą ir kambaryje stovėjusią spintą paversdavusi klasės lenta. Pasirodo, kreiduotos mokytojo rankos traukė nuo vaikystės.

Muzikos mokytoja „Pažinimo medyje“ dirbanti Dalia po mokyklos įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir baigė dainavimo bakalaurą bei dvejas magisto – kamerinio dainavimo ir pedagogikos – studijas.

„Savo magistriniame darbe rašiau apie patyriminį muzikos mokymą mokyklose. Vaikų muzikinio lavinimo bendrojo ugdymo mokyklose mūsų nemokė, tačiau dėstytoja vėliau pasakė, jog rašydama darbą šiuos mokslus „išėjau“ savarankiškai“, – pasakoja pedagogė. Pirmasis jos darbas buvo viename Vilniaus licėjų, o jau po metų Dalia atsidūrė „Pažinimo medyje“.

Darbas su vaikais – Dalios kraujyje; ji sako pati iš jų pasisemianti gerumo ir prisidedanti prie gražesnių asmenybių augimo. „Mano tikslas – kad vaikai turėtų estetinį muzikos suvokimą, mylėtų įvairią muziką ir ją nuolat tyrinėtų. Patiriu daug sėkmės, todėl ir esu mokykloje“, – nusišypso.

Ilgai ieškojusi atsakymų, koks turėtų būti muzikos mokymas, Dalia kaip niekada tiki savo magistriniame darbe įvardinta išvada – muzikos mokymas yra patyriminis. Vadinasi, tik per patį muzikavimą vaikas pajus muziką ir su ja susidraugaus. Tai aktualiausia pradedant pažintį su muzika, o vėliau, vyresnėse klasėse, jau galima drąsiai kalbėtis ir apie muzikos istoriją ar techninę muzikos pusę.

„Man natūraliausia mokyti per dainavimą, per balso garsą. Kartais su manimi susisiekia nustebę tėvai; sako, kas vyksta – mūsų nedainuojantys vaikai ėmė dainuoti“, – juokiasi Dalia.

Mokytojos įsitikinimu, svarbu tiesiog dainuoti, patirti muziką per dainavimą ir ritmiką – šie lavina nuo koordinacijos iki matematikos gebėjimų. Matematika? Kaip? Vaikai pajunta vertes per simbolį – laiką, ir tada jiems muzikuojant viskas sukrenta į aiškias struktūras. Dainos taip pat padeda mažesnių vaikų kalbai: turtina žodyną, moko taisyklingos tarties, gramatikos, rašybos ir plečia žinias. Šiais laikais yra daug galimybių mokyti ir kitų tautų dainų, plėsti akiratį.

Karantinas pastūmėjo išbandyti ir naujas užduotis vaikams, pvz., parašyti muzikos kūrinių recenziją ir taip atsidurti muzikos kritiko rolėje. Mokytoja prisipažino buvusi maloniai nustebinta puikiai pavykusia integracija su lietuvių kalbos pamoka ir vaikų parodytais rezultatais.

Paklausta apie integracijas, muzikė tvirtai atsakė – integruoti vardan „varnelės“ tikrai nesinori. Integracija turi atsirasti iš problemos, poreikio. Pvz., jei 7 klasės mokiniams reikia išmokti montuoti vaizdo medžiagą, jie gali nuo-iki kurti video klipą. Tuomet užduotis bus prasminga. Šiemet karantino metu mokytoja kartu su kolegomis integravo pamokas keliose temose, tačiau labiausiai pavykusia laiko integraciją feminizmo tema, kadangi ji leido ir pačiai mokytojai praplėsti akiratį, ir vaikams buvo naudinga, pastiprinanti bei privertusi susimąstyti.

Nors meno krypties pedagogus įprasta laikyti „priplaukusiais“ menininkais, Dalia iš tiesų yra organizuota ir struktūruota asmenybė. Norėdama panaudoti gausias kompetencijas, ji ėmėsi kuruoti mokyklos STEAM veiklas. Ši kryptis jai atrodo labai reikalinga, nes vaikai ruošiasi realiai ateičiai, o mokslininkai vieningai sutaria, jog tada labiausiai reikės būtent STEAM profesijų. Be to, STEAM padeda vaikams kritiškai mąstyti, kas praverčia absoliučiai visuose dalykuose. „Visos STEAM veiklos pagrįstos tyrinėjimu ir savo tyrimų fiksavimu, analizavimu. Tai mokina kantriai dirbti su ilgesniais ir sudėtingesniais projektais ir lavina reikalingas kompetencijas“, – sako mokytoja.

Struktūruotumo, organizuotumo ir disciplinos Dalia išmoko nuo paauglystės dalyvaudama Lietuvos skautų sąjungos veikloje – čia ji turėjo daug įvairių pareigų ir dalyvauja iki šiol.

„Tai šalia muzikos yra kita labai svarbi mano gyvenimo dalis: ir savęs įprasminimas, ir bendraminčių bendruomenė. Skautybė – gyvenimo mokykla, kurioje prasidėjo mano darbas su vaikais, vystėsi asmeninės ir daugelis darbinių savybių, jau nekalbant apie tai, kad pirma mano išvirta sriuba buvo būtent skautų stovykloje“, – tylant gitaros akordams pokalbį pabaigia Dalia…

Foto: K. Petrošienė