Darželis – kas mums svarbu?

Siekiame, kad darželyje vaikas patirtų gražiausias vaikystės akimirkas ir padėtų stiprius pamatus ateities laimei.

Ugdymą grindžiame 4 santykių sistema – nuo mažens kurdami darną su savimi, kitais, pasauliu ir darbu.

Su meile rūpinamės vaikais pasitelkdami geriausias tradicijas, prasmingus žaidimus ir veiklas.

Akademinių kompetencijų ugdymas

Ratas

Integralus patyriminis ugdymas

Ugdymas darželyje integruotas į dienos, savaitės, metų laikų ritmą. Tėvai supažindinami su grupės veiklų savaitiniais planais. Dalykai integruoti ir neišskirti į atskiras disciplinas kuriant visuminį pasaulio vaizdą. Vaikai tvarkydamiesi rūšiuoja ir klasifikuoja žaislus pagal medžiagiškumą, dydį, funkciją; dengdami stalą skaičiuoja, kiek lėkščių ir stalo įrankių reikės; eidami į žygį stebi gamtą, kelia klausimus ir ieško atsakymų. Vaikai mokosi praktiškai, per patyrimą iš dalykų, kurie juos supa kasdieniame gyvenime ir gamtoje, toks ugdymasis geriausiai atitinka ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kognityvinius gebėjimus.

Kalbinis, meninis, estetinis ugdymas

Vykdomas per kasdienį prasmingą žaidimą, ryto ratus, rankų darbus pagal savaitės dienos temą, rato žaidimus, dainas, sekamas pasakas. Tokiu būdu vaikai mokosi įvairios raiškos (kalbinės, meninės, estetinės ir pan.), tyrinėti ir pažinti aplinką, spręsti problemas.

Dirbtinai neskatinamas ir neperkraunamas veiklomis, mūsų darželį lankantis vaikas turi daug energijos, laisvės ir noro žaisti, veikti ir atrasti, taip pažindamas save ir kitus.

 

Skaitykite: Žaislo parinkimas vaikui – atsakingas tėvų ir mokytojų sprendimas

Ratas
Ratas

Ugdymas kalendorinių švenčių ratu

Metai darželyje ritmingai suskirstyti šventiniais periodais (kas 4–6 savaites), kurių kiekvienas prasmingai atspindi tai, kas tuo metu vyksta gamtos ir žmogaus gyvenime. Kuriame šventes kartu, didžiausią dėmesį skiriame pasiruošimo procesui – stebuklo laukimui ir pasirengimui. Rengdamiesi šventei vaikai atlieka pasiruošimo darbus: gamina tai šventei būdingus atributus, puošia aplinką, klausosi istorijų, žaidžia tai šventei būdingus žaidimus, dainuoja dainas – visa tai vaikų akademinio ir vertybinio ugdymo dalis. 

 

Skaitykite: Tamsiuoju metų laiku – dėmesys mažųjų dvasios šviesai puoselėti

Projektinės veiklos

Priešmokyklinėje grupėje vaikai vykdo pirmąjį gyvenimo projektą – kuria NAMĄ, taip kurstydami savo vidinę motyvaciją mokytis mokykloje ir lavindami darbines kompetencijas. Mažesni vaikai šias kompetencijas lavina aktyviai rinkdami medžiagas darbeliams, darydami natūralius žaislus ir vykdydami mažus projektus. STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Arts, Math) eksperimentai ir projektai gimsta natūraliai gyvenant gamtos ritmu ir ieškant atsakymų į klausimus: stebint, kaip dygsta ant palangės daigai, keliant klausimus, kodėl į ledą sušaldytas vanduo iššovė butelio kamštį, gesinant sodą kefyru, maišant Užgavėnėms blynų tešlą.

projektinis darbas darzelyje
Ratas
Savarankiškumas
Ratas

Kasdienio savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymas

Siekiame, kad vaikai į mokyklą išeitų pagal savo amžių savarankiški, mokantys prisiimti atsakomybę, tęsti ir pabaigti pradėtus darbus. Todėl su kiekvienais metais darželyje vaikai įgauna vis daugiau pareigų ir atsakomybių, kurių jie be galo laukia ir jomis didžiuojasi.

Vaiko pažangos
stebėjimas ir individualizavimas

Vaiko pažanga stebima ir fiksuojama, struktūruotai aptariama su tėvais. Ugdymo procese vaikui gali būti skiriamos individualizuotos užduotys, projektai kryptingai siekiant jam padėti vystyti tam tikras kompetencijas.

Individuali pazanga
Ratas

Bendrosios kompetencijos

Siekiame, kad vaikas jau darželyje vystytų pozityvų santykį su savimi, kitu, pasauliu ir užduotimi (4 santykių sistema – 4S). Tai darome socialinių įgūdžių pamokėlėse priešmokyklinukams, taip pat įgyvendinant net mažiausiems vaikams pritaikytą 4S kompetencijų vertinimo ir ugdymo modelį. Darželyje vaikas gali gauti individualiai jam pritaikytų užduočių, projektų, kurie tikslingai lavins būtent tas bendrąsias vaiko kompetencijas, kurias jam reikia pastiprinti.

Ratas

Santykis su savimi ir kitu

Dirbame pagal socialinių–emocinių kompetencijų programą SEKU©, kurios bendraautorėmis yra psichologė Gabija Jurgelytė ir mokyklos steigėja Audronė Kancė-Grdzelišvili. Mokome vaikus pažinti ir priimti save ir kitus, derėtis, bendrauti, viešai kalbėti, spręsti nesutarimus, sėkmingai dirbti su kitais, spręsti problemas ir įveikti stresą. Taip pat sistemingai auginame grupę kaip socialinę grupę, siekdami, kad vaikai grupėje taptų sutelkta, brandžia, savireguliuojančia ir vieni kitų poreikius atliepiančia grupe.

Santykis su pasauliu

Nuo pirmųjų žingsnių darželyje diegiame ekologinį mąstymą ir sveikos gyvensenos įpročius – jau ankstyvoje vaikystėje svarbu sužadinti vaiko smalsumą ir jautrumą aplinkai, įgusti saugoti savo fizinę ir emocinę sveikatą.

Ratas
Ratas

Santykis su užduotimi

Net nedideli vaikai intuityviai siekia savarankiškumo, todėl darželio auklėtojų tikslas – nenumalšinti šio troškimo. Skatiname vaiko nepriklausomumą, iniciatyvumą, smalsumą, drąsą klysti ir bandyti iš naujo, atsakingumą. Savarankiškumas ugdomas ir kasdien mokantis apsirengti, nusirengti, valgyti, tvarkytis ar padėti mažesniam, taip pat socialinių įgūdžių pamokose ar susijusiose veiklose.

Mokytojų pavyzdys

Ratas

Vaikas mokosi mėgdžiodamas

Stebėdamas darželio mokytojas kalbant, girdėdamas jų švelnų balso toną, jausdamas palaikymą ir tinkamas reakcijas į bet kokią savo emociją, vaikas seka pavyzdžiu, kuris leidžia ugdytis pagal savo amžiaus galias, pasitikėti savimi ir žengti į mokyklą draugišku ir žingeidžiu.

Siekiame, kad kiekviena pedagogė suprastų, kas vyksta jos vidiniame pasaulyje, kokie jausmai ir emocijos lanko, kaip tinkamai su tuo tvarkytis ir nuolat atkurtųvidinius resursus, neprarastų kantrybės, jautrumo ir žaismingumo, būtinų darbui su mažiausiais, tad „Pažinimo medžio“ mokytojos lankosi individualiose kassavaitinėse konsultacijose pas psichologą. Taip užtikriname vaiko poreikius puoselėjančią ir ugdančią aplinką.

Žiūrėkite: Mokytojos Editos rytas darželyje

Žiūrėkite: Mokytojos Justinos rytas darželyje

Mokytojos dainuoja

„Pažinimo medžio“ darželių kasdienybėje daug muzikos. Pedagogių kuriamos melodijos skamba pradedant ryto ratą, žadinant iš pietų miego, mokantis dainelių, raminant liūdintį vaiką. Jaukios melodijos skamba ir vaikų gimtadienio, išleistuvių, kalendorinių švenčių ritualuose.

Girdint išdainuojamas taisykles, vaikams mažta noras pasipriešinti. Klausantis dainuojamo teksto, vaikai suklūsta, reaguoja, išgirsta.

Svarbu ne mokytojos muzikinė klausa, o balso tembras – nuraminantis, įtraukiantis arba žaismingas.

Klausykite: Dainuodami vaikai mokosi taisyklingai valytis dantukus

Ratas

Aktualu

Patiekalams gaminti naudojame tik šviežius, vietinius produktus, o virėjos su meile gamina čia pat „Pažinimo medžio“ virtuvėse, tad net išrankiausieji liekia sotūs. Juk sotus vaikas – laimingas vaikas.

Vadovaujamės vaikams rekomenduojamomis maistinių medžiagų normomis, sudarytomis Sveikatos apsaugos ministerijos ir mitybos technologhijų specialistais. Taip pat kiekvieną dieną vaikai gauna daržovių ir vaisių, kad augtų sveikesni ir žvalesni. Porcijų kiekį ir dydį vaikai renkasi patys.

Valgiaraštis (atnaujintas 2023 m. sausį)

„Pažinimo medžio“ darželiuose sukurta saugi vaikui aplinka, kad jis galėtų laisvai ir nevaržomai judėti ir augti. Darželio kieme vaikai turi daug erdvės fantazijai vystytis ir atradimams: kasa tunelius, stato pilis, supasi ant supynių, karstosi, sodina augalus, stebi gyvąją gamtą. Bet kokiu oru!

Mūsų darželį lankantis vaikas turi daug energijos, laisvės ir noro žaisti, veikti ir atrasti, taip pažindamas save ir kitus.

Mūsų darželiai Vilniuje ir Kaune dirba mišrių grupių principu – vienoje grupėje ugdomi vaikai nuo 2 iki 6 metų.

Į darželius vaikai priimami nuo 2 metų. Jei vaikui dar nėra dvejų, tokie atvejai aptariami su šeima individualiai įvertinant vaiko savarankiškumą.

Grupėse gali būti iki 16 vaikų. Su grupe dirba du ikimokyklinio ugdymo pedagogai.

„Pažinimo medžio“ darželių dienos yra ritmiškos – veiklos kasdien kartojasi ta pačia tvarka kaip kvėpavimas – aktyvias veiklas keičia ramesnės, nes išsikrovus būtina atgauti jėgas. Dienos ritmiškumas sudėlioja savaitės ritmą, o šis keičiasi sezonų ritmu. Tai subalansuoja, neleidžia pervargti ir suteikia vaikui ateities apibrėžtumo. Būtent šis žinojimas teikia saugumo jausmą šiame dideliame ir nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

8.00 Laisvas žaidimas
8.20 Kūrybinė-meninė veikla
9.00 Ryto ratas
9.30 Pusryčiai
10.00 Laisvas žaidimas
11.00 Rengimasis į lauką
11.20 Žaidimai lauke
12.30 Grįžimas iš lauko
13.00 Pietūs
13.30 Miegas
15.30 Kėlimasis, rengimasis
16.00 Pavakariai
16.30 Žaidimai
18.00 Atsisveikinimas

Darželiuose vaiko pažanga stebima ir fiksuojama pagal pritaikytą 4S (4 santykių) kompetencijų vertinimo ir ugdymo modelį, ji struktūruotai aptariama su tėvais metinių pokalbių metu. Ugdymo procese vaikui gali būti skiriamos individualizuotos užduotys, projektai.

Logopedo paslaugos pagal poreikį teikiamos visuose padaliniuose. Konsultacijos kainuoja papildomai.

Logopedės patarimai tėvams, kaip ugdyti vaiko kalbą

Pedagogės lankosi individualiose kassavaitinėse konsultacijose pas psichologą. Šių supervizijų tikslas – kiekvienai pedagogei suprasti, kas vyksta jos vidiniame pasaulyje, kokie jausmai ir emocijos lanko, kaip tinkamai su tuo tvarkytis ir nuolat atkurti vidinius resursus, neprarasti kantrybės, jautrumo ir žaismingumo, būtinų darbui su mažiausiasiais.

Plačiau: Kaip kuriame tėvų pasitikėjimą mūsų pedagogėmis?

Čia statome negriūvančias laimės pilis:

Jeruzalės padalinys

Pievų g. 4, Vilnius

(darželis ir priešmokyklinė grupė)

Ozo g. padalinys

Ozo g. 37, Vilnius

(darželis ir priešmokyklinė grupė)

Kauno padalinys

Vilties g. 2, Kaunas

(darželis ir priešmokyklinė grupė)