Kas mums svarbu darželiuose?

Siekiame, kad darželyje vaikas patirtų tikrą vaikystę ir padėtų stiprius pamatus ateities laimei.

Ugdymą grindžiame 4 santykių sistema (4S) – nuo mažens kurdami darną su savimi, kitais, pasauliu ir darbu.

Su meile rūpinames vaikais pasitelkdami geriausias tradicijas, prasmingus žaidimus ir veiklas.

Akademinių
kompetencijų ugdymas

Integralus patyriminis ugdymas
Ratas

Integralus patyriminis ugdymas

Ugdymas darželyje integruotas į dienos, savaitės, metų laikų ritmą. Tėvai supažindinami su grupės veiklų savaitiniais planais. Dalykai integruoti ir neišskirti į atskiras disciplinas kuriant visuminį pasaulio vaizdą. Vaikai tvarkydamiesi rūšiuoja ir klasifikuoja žaislus pagal medžiagiškumą, dydį, funkciją; dengdami stalą skaičiuoja, kiek lėkščių ir stalo įrankių reikės; eidami į žygį stebi gamtą, kelia klausimus ir ieško atsakymų. Vaikai mokosi praktiškai, per patyrimą iš dalykų, kurie juos supa kasdieniame gyvenime ir gamtoje, toks ugdymasis geriausiai atitinka ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kognityvinius gebėjimus.

Kalbinis, meninis, estetinis ugdymas

Vykdomas per kasdienį prasmingą žaidimą, ryto ratus, rankų darbus pagal savaitės dienos temą, rato žaidimus, dainas, sekamas pasakas. Tokiu būdu vaikai mokosi įvairios raiškos (kalbinės, meninės, estetinės ir pan.), tyrinėti ir pažinti aplinką, spręsti problemas.

Dirbtinai neskatinamas ir neperkraunamas veiklomis, mūsų darželį lankantis vaikas turi daug energijos, laisvės ir noro žaisti, veikti ir atrasti, taip pažindamas save ir kitus.

Kalbinis, meninis, estetinis ugdymas
Ratas
Ugdymas kalendorinių švenčių ratu
Ratas

Ugdymas kalendorinių švenčių ratu

Metai darželyje ritmingai suskirstyti šventiniais periodais (kas 4–6 savaites), kurių kiekvienas prasmingai atspindi tai, kas tuo metu vyksta gamtos ir žmogaus (išoriniame ir vidiniame) gyvenime. Kuriame šventes kartu, didžiausią dėmesį skiriame pasiruošimo procesui – šventės (stebuklo) laukimui ir pasirengimui. Rengdamiesi šventei vaikai atlieka atitinkamus pasiruošimo darbus: gamina tai šventei būdingus atributus, puošia aplinką, klausosi atitinkamų istorijų, žaidžia tai šventei būdingus žaidimus, dainuoja dainas – visa tai vaikų akademinio ir vertybinio ugdymo dalis. Šventė giliai išgyvenama viduje, kartu būnant su kitais.

Projektinės veiklos

Priešmokyklinėje grupėje vaikai vykdo pirmąjį gyvenimo projektą – kuria NAMĄ, taip kurstydami savo vidinę motyvaciją mokytis mokykloje ir lavindami darbines kompetencijas. Mažesni vaikai šias kompetencijas lavina aktyviai rinkdami medžiagas darbeliams, darydami natūralius žaislus ir vykdydami mažus projektus. STEAM’iniai eksperimentai ir projektai gimsta natūraliai gyvenant gamtos ritmu ir ieškant atsakymų į klausimus: stebint, kaip dygsta ant palangės daigai, keliant klausimus, kodėl į ledą sušaldytas vanduo iššovė butelio kamštį, gesinant sodą kefyru, maišant Užgavėnėms blynų tešlą.

Projektinės veiklos
Ratas
Kasdienio savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas
Ratas

Kasdienio savarankiško
gyvenimo įgūdžių ugdymas

Siekiame, kad vaikai į mokyklą išeitų pagal savo amžių savarankiški, mokantys prisiimti atsakomybę, tęsti ir pabaigti pradėtus darbus. Todėl su kiekvienais metais darželyje vaikai įgauna vis daugiau pareigų ir atsakomybių, kurių jie be galo laukia ir jomis didžiuojasi.

Vaiko pažangos
stebėjimas ir individualizavimas

Vaiko pažanga stebima ir fiksuojama, struktūruotai aptariama su tėvais. Ugdymo procese vaikui gali būti skiriamos individualizuotos užduotys, projektai kryptingai siekiant jam padėti vystyti tam tikras kompetencijas.

Vaiko pažangos stebėjimas ir individualizavimas
Ratas

Bendrosios kompetencijos

Siekiame, kad vaikas jau darželyje vystytų pozityvų santykį su savimi, kitu, pasauliu ir užduotimi (4S). Tai darome socialinių įgūdžių pamokėlėse priešmokyklinukams, taip pat įgyvendinant net mažiausiems vaikams pritaikytą 4S (4 santykių) kompetencijų vertinimo ir ugdymo modelį. Darželyje vaikas gali gauti individualiai jam pritaikytų užduočių, projektų, kurie tikslingai lavins būtent tas bendrąsias vaiko kompetencijas, kurias jam reikia pastiprinti.

Santykis su savimi ir kitu
Ratas

Santykis su savimi ir kitu

Dirbame pagal autorinę SEKU© sistemą, kur mokome vaikus pažinti ir priimti save ir kitus, derėtis, bendrauti, viešai kalbėti, spręsti nesutarimus, sėkmingai dirbti su kitais, spręsti problemas ir įveikti stresą. Taip pat sistemingai auginame grupę kaip socialinę grupę, siekdami, kad vaikai grupėje taptų sutelkta, brandžia, savireguliuojančia ir vieni kitų poreikius atliepiančia grupe.

Santykis su pasauliu

Nuo pirmųjų žingsnių darželyje diegiame ekologinį mąstymą ir sveikos gyvensenos įpročius – jau ankstyvoje vaikystėje svarbu sužadinti vaiko smalsumą ir jautrumą aplinkai, įgusti saugoti savo fizinę ir emocinę sveikatą.

Santykis su pasauliu
Ratas
Santykis su užduotimi
Ratas

Santykis su užduotimi

Net nedideli vaikai intuityviai siekia savarankiškumo, todėl darželio auklėtojų tikslas – nenumalšinti šio troškimo. Skatiname vaiko nepriklausomumą, iniciatyvumą, smalsumą, drąsą klysti ir bandyti iš naujo, atsakingumą. Savarankiškumas ugdomas ir kasdien mokantis apsirengti, nusirengti, valgyti, tvarkytis ar padėti mažesniam, taip pat socialinių įgūdžių pamokose ar susijusiose veiklose.

Laimė yra kryptis

Į laimę keliauti susitinkame šiuose filialuose:

Fabijoniškių filialas

Fabijoniškių g. 30, Vilnius

(darželis ir priešmokyklinė grupė)

Jeruzalės filialas,

Pievų g. 4, Vilnius

(darželis ir priešmokyklinė grupė)

Ozo filialas,

Ozo g. 37, Vilnius

(darželis ir priešmokyklinė grupė)

Kauno filialas

Vilties g. 2, Kaunas

(darželis ir priešmokyklinė grupė)