Vaikai_matematika

Vaiko potencialo puoselėjimas: mokykloje „Pažinimo medis“ startuoja gabių ir itin motyvuotų vaikų programa

Mokyklinio laikotarpio pradžioje vaikai į mokyklą pradeda eiti su dideliu užsidegimu ir smalsumu mokytis. Pradinėse klasėse skleidžiasi vaiko sugebėjimai ir pomėgiai, o mokytojai gali padėti vaikui atsiskleisti arba, neskyrus pakankamo dėmesio ar stokojant kompetencijų, užgniaužti jo potencialą ir nuslopinti motyvaciją mokytis. Tokiu atveju kyla pavojus, kad vaiko talentas išblės ir ateityje minioje jis išsiskirs ne savo gebėjimais, o destruktyviu elgesiu.

Akademiškai tobulėti skatinanti saugi mokymo(si) aplinka, inovatyvūs ir dinamiški mokymo(si) metodai, išskirtinis dėmesys socialinių-emocinių kompetencijų vystymui – pagrindinės sąlygos puoselėti vaiko mokymosi potencialą. Šias sąlygas užtikrinti pasiruošusi Vilniuje ir Kaune įsikūrusi mokykla „Pažinimo medis“. 2023–2024 mokslo metais išskirtiniais mokytojais pasižyminčioje mokykloje, pradinėse klasėse, startavo gabių ir itin motyvuotų vaikų programa.

Siekiant užtikrinti programos kokybę ir geriausių ugdymo metodų taikymą, bendradarbiaujama su Lietuvos universitetais, mokytojai nuolat gilina savo žinias atpažinti gabius vaikus ir atliepti jų poreikius.

Nuo 2023 m. rugsėjo pradėti tirti „Pažinimo medžio” pradinukai, išskiriamos stipriosios jų asmenybės pusės. Tolesniame etape mokytojai su programą kuruojančiais psichologais ir edukologais ruoš asmenines ugdymo ir darbo su kiekvienu vaiku gaires, kels individualius akademinius tikslus, siūlys papildomas pamokas gabių ir itin motyvuotų vaikų grupėms.

Programos tikslas – pažinti kiekvieną mokinį

2021–2022 m. ištirta pirmoji „Pažinimo medžio“ pradinių klasių mokytojos Brigitos klasė.

Mokytoja nujautė, kad jos pirmokų klasėje yra ne vienas gabus vaikas ir ieškojo metodų juos ištirti. Ji pastebėjo, kad kai kurie vaikai išsiskiria savo mąstymu, vienai problemai gali pasiūlyti kelis vienas už kitą originalesnius sprendimus. Suaugusiesiems ne visada pakanka žinių ir kompetencijų su tokiu vaiku dirbti. Tyrimo įrankiui sukurti ir tyrimui įgyvendinti gavusi būtiną finansavimą iš mokyklos lėšų, artimus profesinius ryšius su psichologijos ir edukologijos mokslininkais užmezgusi mokytoja Brigita nustatė 10-ies savo auklėtinių stipriąsias puses ir identifikavo itin gabius vaikus.

Mokytojos darbas klasėje ypač suintensyvėjo, nes siekdama atliepti kiekvieno vaiko poreikius, ji pritaikė ugdymo programas, į mokymo procesą įtraukė tėvus, juos konsultuoja. Kalbėdama apie kasdienius iššūkius, Brigita pasakoja, kad turi susidariusi kiekvieno mokinio profilį, stebi jo emocijas.

Buvusi VDU „Gifted“ Vilniaus padalinio vadovė, mokytoja Brigita šiandien – „Pažinimo medžio“ gabių ir itin motyvuotų vaikų programos koordinatorė. Jai talkina „Pažinimo medžio“ psichologai, įvairių sričių Lietuvos ir užsienio mokslininkai. Tai, kas prasidėjo kaip vienos mokytojos klasės projektas, tapo svarbia bendrąsias švietimo programas mokykloje papildančia dalimi.

Tyrimai savaime sustiprina visų vienos klasės mokinių motyvaciją mokytis. Vaikai nežino, kuris jų klasės draugas ar draugė identifikuojamas kaip gabus, kiekvieną mokinį lyginame tik su juo pačiu. Žalingoje akademinėje aplinkoje augančio vaiko mokymosi potencialas išblės, o stimuliuojančioje aplinkoje ugdomas vidutinių gebėjimų vaikas gali užaugti gabiu suaugusiuoju, tad siekiame ne atskirti gabiuosius, bet išsiaiškinti, kaip geriausiai realizuoti kiekvieno potencialą mokytis.

Pradinių klasių mokytoja Brigita Gaitanži

Mokytoja Brigita


Ryšys tarp intelektinių gebėjimų ir emocinio intelekto

Itin gabių vaikų intelektas dažnai yra labiau pažengęs nei jų socialinis ir emocinis vystymasis. Gabius ir talentingus vaikus auginantys tėvai dažnai pastebi, kad tokie vaikai, palyginti su kitais bendraamžiais, dažnai išgyvena labai stiprias emocijas, grumiasi su savo jausmais, jiems sudėtinga megzti socialinius ryšius. Nenuostabu, nes jų mąstymo procesai skiriasi nuo bendraamžių.

Norint, kad talentingas vaikas priimtų naujus akademinius iššūkius ir siektų savo svajonių, mokytojams būtina kurti jungtis tarp intelektinių vaiko gebėjimų ir jo emocinio intelekto. Sėkmės keliu ateityje žengia tie gabūs mokiniai, kurie supranta savo galimybes, keliasi realistinius tikslus, išlieka optimistiški nesėkmės akivaizdoje ir turi socialinės aplinkos palaikymą.

Skleistis didelį mokymosi potencialą turinčio mokinio gebėjimams reikalingas pozityvus mokytojo ir vaiko santykis, saugi mokymo(si) aplinka, kurioje gerbiami ir vertinami kiekvieno įgūdžiai, keliami sudėtingi klausimai, o mokymasis iš klaidų laikomas mokymosi galimybe. Siekiame, kad mokiniai išmoktų save reflektuoti, užduotų klausimus nebijodami kitų vertinimo. Palanki mokymo(si) aplinka taip pat reiškia, kad mokinių balsai yra svarbūs ir išgirsti.

Pradinių klasių mokytoja Brigita Gaitanži

Holistiniu požiūriu į pasaulį ir mokymąsi grįsti darželiai ir mokyklos „Pažinimo medis“ jau 17 metų švietime. Gabių ir itin motyvuotų vaikų programa skatins skirti dar didesnį dėmesį asmeninei kiekvieno vaiko pažangai ir naujiems ugdymo sprendimams kurti.

Kviečiame susipažinti su mūsų mokytojais – registruotis į individualų pokalbį arba atvykti į atvirų durų dienas Vilniuje arba Kaune.