ukraina

Mokykla „Pažinimo medis“ atvers duris nuo karo bėgantiems ukrainiečiams vaikams

Mokykla „Pažinimo medis“ prisidės prie Ukrainos kovos už laisvę – artimiausiu metu bus sudaryta galimybė čia mokytis Ukrainos vaikams, nukentėjusiems nuo karo ir atvykusiems prieglobsčio į Lietuvą.

Principinė mokyklos pozicija – ne integruoti pavienius ukrainiečių vaikus į lietuviškas klases, o užtikrinti sklandų didesnės grupės vaikų mokymąsi gimtakalbių klasėse pagal Ukrainos bendrąsias programas. Todėl mokykla „Pažinimo medis“, turėdama galimybes, ketina suformuoti vieną jungtinę klasę (pagal poreikį 5–6 arba 7–8 klasių), pasirūpinti visa reikalinga infrastruktūra ir maitinimu, taip pat įdarbinti ukrainietį mokytoją, kuris užtikrintų ugdymo kokybę.

„Mums svarbu, kad nuo karo bėgantys ir į mūsų šalį atvykę vaikai jaustųsi saugūs mūsų mokykloje, būdami savo kalbinėje aplinkoje, mokydamiesi savo gimtąja kalba. Kadangi savo mokykloje didelį dėmesį skiriame socialinėms-emocinėms kompetencijoms ir turime profesionalių psichologų, mokykloje besimokantiems ukrainiečiams vaikams turime visas galimybes suteikti psichologinę pagalbą ir vesti socialinių įgūdžių pamokas“, – sako „Pažinimo medžio“ direktorius Renatas Štopas.

Anot jo, stipri mokyklos mokytojų, tėvų ir vaikų bendruomenė pasirūpins, kad karo sunkumus išgyvenę vaikai kuo sklandžiau integruotųsi. Mokyklos mokiniai taps atvykusių ukrainiečių mentoriais, kurie padės jiems prisijaukinti miestą, susirasti naujų draugų ar kartu nueiti į kiną.

Mokyklos tėvai taip pat pareiškė norą įsitraukti skirdami finansinį palaikymą – jie ukrainiečių vaikus aprūpins būtiniausiomis kanceliarinėmis priemonėmis, kuprinėmis, kitais ugdymui būtinais daiktais.

„Vienas kertinių mūsų mokyklos teiginių – kad bendruomenė stipri tiek, kiek stiprus silpniausias tos bendruomenės narys. Šiandien pažeidžiamiausi mūsų bendruomenės nariai yra į Lietuvą nuo karo baisybių pasitraukę Ukrainos žmonės. Mūsų pareiga pasirūpinti ukrainiečių vaikais, kad jų tėvai galėtų kovoti už savo ir mūsų laisvę“, – įsitikinęs R. Štopas.

Žinančius, kam ši informacija gali būti aktuali, turinčius duomenų apie norinčius mokytis ukrainiečius vaikus, mokykla ragina kreiptis el. paštu info@pazinimo-medis.lt.  

Nuotrauka skolinta iš www.unsplash.com (Elena Mozhvilo).