Priėmimas

Priėmimo tvarka

Kainos

Stojimo
mokestis

350 €

Taikomas prieš pradedant lankyti kiekvieną ugdymo pakopą.

Ikimokyklinis ugdymas

Visa diena: 
510 €*/mėn.,
Rugpj. mėn. – 
296 €/mėn.

Pusė dienos:
342 €*/mėn.,
Rugpj. mėn. –
198 €/mėn.

Kainos nurodytos neišskaičius savivaldybių taikomų kompensacijų.

Maitinimas įskaičiuotas.

Priešmokyklinis ugdymas

Visa diena:
535 €*/mėn.,
Rugpj. mėn.
310 €/mėn.

Pusė dienos:
359 €*/mėn.,
Rugpj. mėn. –
208 €/mėn.

Kainos nurodytos neišskaičius savivaldybių taikomų kompensacijų.

Maitinimas įskaičiuotas.

Pradinis ugdymas
(1-4 kl.)

430 €/mėn.

Mokestis mokamas 12 mėn.

*Papildomi mokesčiai

Pagrindinis ugdymas
(5-8 kl.)

490 €/mėn.

Mokestis mokamas 12 mėn.

*Papildomi mokesčiai

Gimnazija
(9-11 kl.)

575 €/mėn.

Mokestis mokamas 12 mėn.

*Papildomi mokesčiai

Stojimo mokestis

350 €

Taikomas prieš pradedant lankyti kiekvieną ugdymo pakopą.

Ikimokyklinis ugdymas

Visa diena: 
510 €*/mėn.,
Rugpj. mėn. – 
296 €/mėn.

Pusė dienos:
342 €*/mėn.,
Rugpj. mėn. –
198 €/mėn.

Kainos nurodytos neišskaičius savivaldybių taikomų kompensacijų.

Maitinimas įskaičiuotas.

Priešmokyklinis ugdymas

Visa diena: 
535 €*/mėn.,
Rugpj. mėn. – 
310 €/mėn.

Pusė dienos:
359 €*/mėn.,
Rugpj. mėn. –
208 €/mėn.

Kainos nurodytos neišskaičius savivaldybių taikomų kompensacijų.

Maitinimas įskaičiuotas.

Pradinis ugdymas
(1-4 kl.)

430 €/mėn.

Mokestis mokamas 12 mėn.

*Papildomi mokesčiai

Pagrindinis ugdymas
(5-8 kl.)

490 €/mėn.

Mokestis mokamas 12 mėn.

*Papildomi mokesčiai

Gimnazija
(9-11 kl.)

575 €/mėn.

Mokestis mokamas 12 mėn.

*Papildomi mokesčiai

SVARBU!

  • Lankant keliems vaikams šeimoje, taikoma 7 proc. nuolaida ugdymo mokesčiui kiekvienam vaikui.
  • Taikoma 5 proc. lojalumo nuolaida mokyklos ugdymo mokesčiui vaikams, kurie tęsia mokslus baigę ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą „Pažinimo medyje“.
  • Alergiškų vaikų meniu pritaikymas kainuoja papildomai ir darželyje, ir mokykloje.
*PAPILDOMI MOKESČIAI MOKYKLOJE:
  • Mokykloje vietoje ruošiamo maitinimo kaina: 140 EUR/mėn. (triskart), pusės dienos maitinimas – 98 EUR/mėn. (pradinukams), 110 EUR/mėn. (mokiniams nuo 5 iki 12 kl).
  • Mokyklos popamokinės grupės kaina: 98 EUR/mėn.
  • Mokyklos organizuojami vidiniai būreliai popamokinės grupės metu: 20 EUR/mėn. už 1 būrelį (1 k./sav.),  38 EUR/mėn. (2 k./sav.). Išorinių būrelių kainos gali skirtis.

Dažniausiai užduodami klausimai

Darželio grupes sudaro iki 16 vaikų (jais rūpinasi 2 auklėtojos). Pradinėse klasėse mokosi 8 ir daugiau vaikų, pagrindinėse klasėse – nuo 7 vaikų. Atsižvelgiant į konkrečios klasės atmosferą ir ugdymui skirtus išteklius, vaikų skaičius daugiausia gali siekti iki 18 mokinių.

Kiekviename filiale (ir darželiuose, ir mokyklose) gaminamas šviežias ir skanus maistas. Vadovaujamės vaikams rekomenduojamomis maistinių medžiagų normomis, sudarytomis Sveikatos apsaugos ministerijos. Vaikai turi galimybę pasirinkti porcijų kiekį ir dydį. Maistą gaminame iš kokybiškų produktų, tiekiamų laiko patikrintų ir patikimų tiekėjų.

Į darželius vaikai priimami nuo 2 metų. Jei vaikui dar nėra dvejų, tokie atvejai aptariami su šeima individualiai įvertinant vaiko savarankiškumą.

Fiziniam aktyvumui skiriame ypač didelį dėmesį. Darželiuose vadovaujamės taisykle, kad oras yra visada geras, būna tik netinkama apranga. Lauke vaikai žaidžia su paprasčiausiais rakandais (šaukštai, puodai, kt.), suteikiama daug laisvės judėjimui, laisviems žaidimams, kartą į savaitę keliaujame į žygį.

Pradinukai kasdien bent valandą praleidžia lauke (taip pat bet kokiu oru), o dalis klasės veiklų apjungiamos su judesiu. Žaidimas – aukščiausia mokymosi forma, todėl žaidžiame ir su jaunesniais, ir su vyresniais vaikais. Vyresniąsias klases dažnai vedamės į netoliese esančias miesto žaliąsias zonas, ten sportuojame, žygiuojame, lenktyniaujame. Įtraukiame mokinius į sporto ir judėjimo iššūkius.

Darželiuose vaiko pažanga stebima ir fiksuojama pagal pritaikytą 4S (4 santykių) kompetencijų vertinimo ir ugdymo modelį, ji struktūruotai aptariama su tėvais metinių pokalbių metu. Ugdymo procese vaikui gali būti skiriamos individualizuotos užduotys, projektai.

Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį, lygindami dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniaisiais, stebime ir vertiname pažangą. Naudojame TAMO dienyną ir kitus klasėse aptartus būdus, tinkančius konkrečiai klasei.

Diagnostinis vertinimas – tai vertinimas, kuriuo naudojamės siekdami išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį. Tada galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes ir suteikti pagalbą įveikiant sunkumus.

Įsivertinimas – mūsų naudojami paties mokinio sprendimai apie norimą / daromą pažangą bei pasiekimus.

Vykdome ir individualius pokalbius tarp mokytojo ir mokinio apie jo asmenines stipriąsias ir silpnąsias puses. Mokytojai po pokalbių pateikia savo rekomendacijas vaiko mokymuisi.

Klasės vadovai, mokytojai vykdo individualius pokalbius ir su šeimomis, kurių metu teikiamas abipusis grįžtamasis ryšys (tėvų „karuselės“).

Vaikai ir mokytojai turi galimybę asmeniškai susitikti su mūsų partneriais – individualiosios psichologijos konsultantais.

Logopedo paslaugos pagal faktinį poreikį teikiamos visuose filialuose (ir darželių, ir mokyklos). Konsultacijos kainuoja papildomai.

Visų pamokų pradžia: 9.00 val.
Pradinio ugdymo pamokų pabaiga: 14.00 val.
Pagrindinio ugdymo pamokų pabaiga: vėliausiai 16.00 val. (kai moksleiviai turi 7 pamokas)

Popamokinės veiklos pradinukams:
Pradžia: 14.00 val.
Kiemas ir laisvas žaidimas gryname ore: 14.15 val.
Būreliai: 15.15 val.
Pavakariai: 16.00 val.
Namų ruoša: 16.20 val.
Būreliai / projektinės veiklos: 17.15 val.
Dienos pabaiga: 18.30 val.

„Pažinimo medyje“ po pamokų vyksta įvairūs neformalaus ugdymo užsiėmimai: programavimas, dailė, keramika, teatras, rankdarbiai, breikas, dainavimas, mergaičių klubas, Gustavo kepyklėlė, šachmatai ir pan. Kiekvienais metais aiškinamės konkrečius poreikius ir kaip galime juos patenkinti, kasmet pasiūlome naujų užsiėmimų. Stengiamės, kad mokykloje siūlomi būreliai atlieptų šiuos vaikų poreikius:

  • meninius;
  • akademinius;
  • socialinius;
  • sportinius.

Išvykos organizuojamos atsižvelgiant į savaitės temas, kontekstinį ugdymą ir konkrečius grupių ar klasių poreikius. Turime nemažai susitarimų su kitomis ugdymo įstaigomis, todėl partnerystės principu organizuojame daug STEAM veiklų. Dažnai lankomės kultūros įstaigose ir einame į žygius.

Nuotolinis ugdymas – naujovė, kuri ekstremalioje situacijoje leido sugeneruoti puikių idėjų. Mokytojai pasitelkė kūrybiškumą, motyvaciją ir naujus metodus, mokiniai suprato, kaip svarbu išmokti naudotis IT įrankiais, o tėvai pagaliau įvertino mokytojų darbą. Šį rudenį atlikta „Pažinimo medžio“ tėvų apklausa parodė, kad didžioji dauguma tėvų yra visiškai patenkinti mūsų mokyklos organizuojamu nuotoliniu ugdymu. Manome, kad tokią sėkmę lėmė mokyklos sprendimas išlaikyti pamokų tvarkaraštį ir pamokų vedimą gyvai, tik perkeliant viską į ZOOM platformą. Tai leido vaikams išlaikyti dienos ritmą, maksimaliai įsitraukti į pamokas ir dirbti jų metu, išlaikyti nuolatinį kontaktą su mokytojais ir klasės draugais, operatyviai gauti atsakymus į klausimus.

Mokiniai šiuo metu mokosi visiškai nuotoliniu būdu, o pradinukai labai laukia gyvo mokymosi. Taip pat karantino laikotarpiu pradinukams sudarome galimybę mokytis mišriu (sinchroniniu) būdu, kuris veikia taip:

a) Klasėje esantys ir namie likę vaikai sujungiami per ZOOM programėlę;

b) Mokytojas gyvai veda pamoką stebėdamas abi vaikų grupes, atsako į rūpimus klausimus, atlieka daromos pažangos įvertinimą, užduoda užduotis;

c) Atlikti dabai tikrinami dviem būdais: čia ir dabar, taikant ZOOM programos funkcionalumus, arba naudojant „Seeasow“ programėlę.

Socialinių įgūdžių pamokos – komandinis psichologo ir klasės auklėtojo darbas. Kiekvieną savaitę vykstančų klasių auklėtojo ir psichologo susitikimų metu suderinamos psichologinės-pedagoginės kompetencijos, kurios bus ugdomos konkrečioje pamokoje, ir veiklos, per kurias vaikai įgis reikiamą patyrimą. Socialinių įgūdžių pamokų metu klasės auklėtojas mokosi iš psichologo, kaip reikia daryti intervencijas, pastebėti procesus, vykstančius veiklų metu, teikti grįžtamąjį ryšį. Psichologas pamokų metu gali stebėti vaikus – kaip jie veikia socialinėje terpėje, kaupia daug anamnezės tolesniam darbui su vaiku, klase, mokytojais ar tėvais.

Per socialinių įgūdžių pamokas vaikai jau nuo pirmos klasės vysto emocinį intelektą mokydamiesi empatijos, reflektuodami, mokydamiesi pasidalyti nuotaikomis ir mintimis su suaugusiaisiais ir kitais vaikais, pasakyti, kaip jaučiasi susipykę, kokio bendravimo ar elgesio norėtų arba nenorėtų. Mokosi dalytis ne tik mintimis, bet ir jausmais, tinkamai duoti grįžtamąjį ryšį ir jį priimti iš kito. Girdėti, reaguoti, siekti bendrų susitarimų, tinkamai spręsti konfliktus.
Todėl šios pamokos – dar ir puiki patyčių prevencijos priemonė.

Taip pat mokykloje veikia sukurta atskira patyčių prevencijos programa, Vaiko gerovės komanda. Į kiekvieną atvejį reaguojame labai rimtai ir itin greitai. Netinkamas vaiko elgesys fiksuojamas, su juo iškart dirbama. Vaikui surinkus tris netinkamo elgesio lapus, šaukiama specialistų darbo grupė, įtraukiami tėvai, siekiant suprasti vaiko elgesio priežastis ir susidėlioti tolesnės pagalbos vaikui darbo planą, į jį įtraukiant tiek mokyklos komandą, tiek išorės specialistus, tiek šeimą. Galime didžiuodamiesi konstatuoti, kad su patyčiomis susitvarkome itin efektyviai.