patarimai tevams kaip pasiruosti pirmai klasei

Ką priešmokyklinukui nuveikti per vasarą arba patarimai tėvams, kaip padėti vaikui pasiruošti mokyklai

Pataria „Pažinimo medžio“ psichologinės pagalbos ugdymui specialistė Inga Gruzdienė.

Pirma klasė – naujas ir svarbus gyvenimo etapas vaikui ir visai šeimai. Didelį tėvelių džiaugsmą gali lydėti jaudulys ir nerimas, kaip vaikui seksis, ar jis pasiruošęs pirmai klasei. Būsimo pirmoko tėvai dažnai klausia: kaip aš dar galėčiau jam padėti?

O padėti tikrai galima ir verta.

Akademinės žinios – vėliau

Pirmiausia siūlyčiau dėmesį atkreipti ne į akademines žinias, bet į socialinį-emocinį vaiko brandumą, t. y. savęs suvokimą, savigarbą, savikontrolę, savarankiškumą, gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti, tvarkingumą, dėmesingumą, smulkiosios motorikos išlavėjimą.

Savarankiškumas

Mokykloje vaikas daug dalykų turės atlikti savarankiškai: pasiruošti naujai pamokai, susidėti savo daiktus, persirengti, paprašyti pagalbos ir pan. Tad labai svarbu skatinti, drąsinti ir įgalinti vaiką rūpintis savimi ir savo daiktais, aplinka. Atsakykite į šiuos klausimus:

  • Ar mano vaikas pasiruošia rūbus kitai dienai?
  • Ar mano vaikas geba apsirengti ir nusirengti savarankiškai, pasidėti rūbus į spintą, skalbinių dėžę?
  • Ar pasideda batus tvarkingai?
  • Ar prisideda prie namų ruošos?
  • Ar savarankiškai susikrauna kuprinę į darželį ar kelionę?

Tvarkingumas

Ar mano vaikas prižiūri savo daiktus? Ar jo stalas yra tvarkingas? Ar žaislai po žaidimo sutvarkomi? Ar jis pasikloja lovą? Ar tvarkinga kuprinė? Ar pasivažinėjus jis pasideda savo dviratuką ar paspirtuką į vietą? Ar tvarkingai spalvina, kerpa, klijuoja? Jeigu taip, tikėtina, kad ir rašto darbuose vaikas stengsis laikytis tvarkos.

Demėsingumas

Dėmesingumas glaudžiai susijęs su atidumu ir pastabumu, reikalingu mokykloje. Pasidomėkite ar vaikas priešmokyklinėje klasėje noriai įsitraukia į veiklas, klauso mokytojos pasakojimo, vykdo instrukcijas, kelią ranką, išsako savo nuomonę aptariama tema, kelia klausimus, užbaigia pradėtą darbą ir nesiblaško.

Būsimo pirmoko dėmesio lavinimui, tėveliai vaikui gali duoti ir padėti atlikti įdomias ir žaismingas užduotis – tai dėlionės, konstruktoriai,  stalo žaidimai. Paprašykite vaiko atrasti skirtumus tarp dviejų objektų – palyginti tarpusavyje voverę ir kiškį, automobilį ir sunkvežimį. Aptarkite kuo jie yra panašūs ir kuo skiriasi.

Lavinkite kalbos įgūdžius

Siekiant, kad vaikas lengvai žengtų į pirmą klasę ir patirtų sėkmę, svarbu išlavėjusi ir taisyklingai susiformavusi kalbos sistema. Iki mokyklos lankymo pradžios vaikai turėtų taisyklingai tarti visus kalbos garsus.

Atkreipkite dėmesį ar vaikas taria visus kalbos garsus, ar geba išgirsti ir įvardinti žodžio pirmą ir paskutinį garsą. Kartu su vaiku sugalvokite kuo daugiau žodžių, prasidedančių tam tikru garsu, pvz. S (saulė, sesė, samtis, sraigė…). Pažaiskite žodžių traukinio žaidimą. „Važiuoja traukinys į Vilnių ir veža keleivius [žodžius] prasidedančius garsu V.“  Leiskite vaikui parinkti žodžius iš nurodyto garso. Jeigu sunku, tada jūs tarkite įvairius žodžius (vilkas, katė, višta..), o vaikas lai įvardina, kuris žodis tinkamas.

Patikrinkite, ar vaikas sugeba skirstyti žodžius pagal panašiai skambančius garsus ( E-Ė; O-UO; U-Ū; I-Y; P-B; S-Š; Z-S ir pan.). Jeigu vaikui sunku pakartoti viena fonema besiskiriančias skiemenų poras (sa-ša, sa-sa-ša…), klysta nustatydamas, ar nurodytas garsas yra žodžiuose, sunkiai sugalvoja žodžius, prasidedančiu nurodytu garsu, reikėtų pasikonsultuoti su logopedu dėl fonologinių  gebėjimų, kurie yra vieni svarbiausių veiksnių taisyklingo rašymo įgūdžių formavimuisi.

Būkite dėmesingi vaiko kalbai

Stebėkite, ar būsimo pirmoko kalba gramatiškai taisyklinga. Ar vaikas derina tarpusavyje žodžius pagal giminę (vyriška, moteriška), skaičių (vienaskaita-daugiskaita), linksnį. Ar jis supranta būdvardžius, ar keičia veiksmažodžius pagal laikus ir asmenis (pvz., aš piešiau, valgiau, Dėdabar piešiu, valgau, rytoj piešiu, valgysiu), ar taisyklingai vartoja ir supranta prielinksnius (ant, už, po, priešais, kairėje, dešinėje ir pan.), ar supranta ir įvardina apibendrinamąsias sąvokas (miestai, raidės, skaičiai, savaitės dienos, metų laikai, vaisiai, uogos, daržovės, profesijos, vabzdžiai, medžiai ir pan.). Sąvokų mokymuisi, įtvirtinimui tobulai tinka mažųjų „Alias“ žaidimas.

Skaitymo ir rašymo išmokimui tiesioginę įtaką turi sakytinės kalbos lavinimas. Kelionių metu žaiskite žaidimą „o kas po to?“. Jūs pasakote sakinio pradžią, o vaikas turi sugalvoti jam pabaigą. Pvz., traukinys atvyksta į… Mažylis buvo labai smalsus ir… Ateivis nutarė nusileisti, nes… Sodininkas skynė kriaušes, kad… Po to galite susikeisti vietomis ir leisti vaikui sugalvoti sakinio pradžią, o toliau pratęskite jūs.

Taisyklingas garsų tarimas ir taisyklingai besiformuojanti kalbinė klausa rodo susiformavusius gerus vaiko kalbinius įgūdžius ir stiprų pasirengimą mokyklai.

Vasarą skirkite vaikui daugiau laiko

Vasara – kelionių, naujų įspūdžių ir patirčių metas, kurį galite išnaudoti stiprindami tarpusavio ryšį. Vakarais su vaiku aptarkite dienos įvykius. Diskutuokite su vaiku jam rūpimomis temomis. Paklauskite jo nuomonės įvairiais klausimais – taip galėsite geriau pažinti bei suprasti jį, lavinsite ne tik rišliosios kalbos įgūdžius, bet ir skatinsite pasitikėjimą savimi, samprotavimą, diskusiją.

Gilūs pokalbiai su vaiku apie knygas, matytus filmus, tai, kas vyksta pasaulyje – kuria stiprų jūsų tarpusavio ryšį.

Skaitykite vaikui ir su vaiku

Reguliarus skaitymas vaikui ir su vaiku yra pats svarbiausias jūsų uždavinys. Skaitykite patys vaikams matant, kad formuotumėte teigiamą požiūrį į knygas, skaitymą. Taip vaikas greičiau ir lengviau patirs skaitymo malonumą, jei tai daryti jam šiuo metu yra iššūkis. Puiku, jeigu vaikas jau skaito žodžius ar nesudėtingus tekstukus, tai rodo brandumą ir stiprų pasiruošimą pirmai klasei. Skaitymas yra viso formaliojo ugdymo pagrindas.

Ir pabaigai…

Užsiimkite su vaiku nuosekliai, neskubant, bet ne ilgiau negu to nori vaikas. Visada jį padrąsinkite ir pasidžiaukite vaiko pasiekimais, pastangomis, stiprėjančiu dėmesingumu, savarankiškumu. Ugdykite teigiamą požiūrį į mokyklą ir mokymąsi.

Linkiu smagios pažintinės kelionės į knygų ir išminties pasaulį!