kodėl vaikui būtinos ribos. psichologė pataria. psichologės patarimai

Jausti ribas – vaiko poreikis, kurį būtina atliepti

Žinoti ir jausti savo ribas yra vaiko poreikis, tad labai svarbu apibrėžti elgesio taisykles ir tarpusavio susitarimus, kaip priimtina ir leistina elgtis, o koks elgesys yra nepageidaujamas. Jei ribos neapibrėžiamos, vaikas įvairiais ir kartais netinkamais būdais atkreipia į save dėmesį.

Kokia ribų reikšmė vaiko gyvenime?

Ribos padeda suvokti vaikams savo galimybių ribas. Vaikas žino, ką jau gali daryti šiuo metu, ką galės daryti tik ateityje. Jis supranta, kokio elgesio iš jo tikimasi, koks elgesys yra netinkamas.

Per susitarimus ir taisykles vaikas mokosi, ko reikia konstruktyviam, pagarba sau ir kitam grįstam tarpusavio bendravimui. Jos sukuria aiškumą, kuris padeda vaikams reguliuoti savo elgesį, ugdyti savikontrolę, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

Kasdienėse ir sudėtingose situacijose aiškios ribos padeda vaikams orientuotis, sukuria pažįstamą ir saugią erdvę, kurioje jie gali aktyviai veikti, tyrinėti. Ribos taip pat drąsina vaikus savarankiškai spręsti ir įveikti kylančius sunkumus.

Vis dėlto, ribos turi atitikti vaiko amžių ir gebėjimus. Jos neturi būti per griežtos, kad nenudrąsintų vaiko.

Kas svarbu norint, kad namuose vaikai laikytųsi ribų?

  • Pozityvi šeimos atmosfera. Vyrauja palankumas ir rūpestis, tolerancija, pagarbus požiūris į nuomonių skirtumus, dėmesingas ir empatiškas reagavimas į kito patiriamas emocijas. Kai šių vertybių laikomasi šeimoje, vaikai linkę jas perimti.
  • Pozityvus tėvų tarpusavio bendravimo ir elgesio modelis. Kai tėvai šilti ir bendradarbiaujantys, paremiantys ir supratingi, savo elgesiu demonstruoja tai, ko tikisi iš vaiko – to paties mokosi ir vaikas.
  • Tvirto emocinio ryšio su vaikais kūrimas, partneryste ir bendradarbiavimu paremtas vaikų auklėjimas. Tik sukūrus tvirtą emocinį pagrindą santykyje, vaikai gali priimti bei gerbti nustatytas ribas.
  • Aiškumas ir konkretumas formuojant ribas. Aiškiai įvardinti, kokio elgesio iš vaiko tikimasi, ir nuolat jį stiprinti, aptarti, koks vaiko elgesys netinkamas ir kodėl, kokius jausmus jis kelia. Iš anksto įvardinti, kokios pasekmės bus taikomos, jei nustatytų ribų nebus laikomasi.
  • Taikomos pasekmės turi būti logiškos, iš anksto sutartos ir susijusios su netinkamu poelgiu, kad vaikas jas suvoktų teisingai.
  • Kvietimas vaikus diskutuoti dėl susitarimų ir taisyklių šeimoje priėmimo, reikalingumo, pasekmių, jų nesilaikant, numatymo. Jausdamas, kad jo nuomonė yra reikšminga ir svarbi, jis dalyvauja sprendimų priėmimo procese, vaikas labiau įsitrauks ir jausis atsakingas už susitarimų laikymąsi.

Atskiriame netinkamą vaiko elgesį nuo jo asmenybės

„Pažinimo medžio“ mokyklose daug laiko skiriame pažinti kiekvieną vaiką kaip asmenybę, suvokti jo stiprybes, poreikius, vaikui kylančius jausmus, netinkamo elgesio tikslus, suformuoti priėmimo, vertės bei reikšmingumo jausmus.

Kai vaikai ima netinkamai elgtis, bandyti ribas, stengiamasi išsiaiškinti to priežastis, pakeisti netinkamus elgesio tikslus į naudingus. Siekiama vaikus drąsinti pastebint ir išryškinant jų stiprybes, išreiškiant tikėjimą, kad mokiniai geba prisiimti atsakomybę už save ir savo poelgius.

Mokyklos psichologė Kristina Blauzdžiūnaitė

Siekiant, kad nustatytų ribų ir susitarimų būtų laikomasi, svarbiausia yra pasitikėjimu ir lygiavertiškumu paremtas santykis su visa grupe ir kiekvienu vaiku atskirai.

Jausti ribas – vaiko poreikis, kurį būtina atliepti

„Pažinimo medžio“ mokykloje vaikams suprasti savo ribas, ko iš jų tikimasi santykyje su kitais žmonėmis ir aplinka padeda aiškios su mokytojais išdiskutuotos ir su visa grupe priimtos taisyklės bei susitarimai. Jos priimamos demokratiniu būdu, visai grupei aktyviai siūlant, teikiant argumentus „už ir prieš“, kokie susitarimui jų manymu būtų reikšmingi, padėtų kurti saugumo jausmą grupėje.

Taisyklių ir susitarimų aptarimu kiekvienais metais pradedamos ir socialinių įgūdžių pamokos, kurių metu į diskusiją su vaikais įsitraukia ir grupės psichologas.

Mokykloje vadovaujamės nuostata, kad mokymasis vyks efektyviai, kai vyrauja saugumo, priklausymo grupei jausmas, tad prie susitarimų ir taisyklių, nusistatytų ribų temos grįžtama, kai grupės mokytojas, psichologas ar mokiniai mato tam poreikį, susiduria su problemomis.

Mokyklos psichologė K. Blauzdžiūnaitė

Kaip elgiamės, kai vaikai bando ribas ir nesilaiko nustatytų taisyklių?

Kai nustatytos ribos yra peržengiamos ir ima pažeisti kitų ribas, klasės mokiniai kviečiami apie tai diskutuoti kartu, pagarbiai išsakant savo požiūrį ir kylančius jausmus dėl susitarimų nesilaikymo. Taip siekiama kiekvieno mokinio įsitraukimo ir atsakomybės už pozityvios ir saugios klasės atmosferos kūrimą. Peržengus nustatytas ribas, vaikams primenamos, kokios pasekmės bus taikomos.

Mokykloje taip pat yra priimtos mokinių taisyklės, grįstos tokiomis vertybėmis kaip pagarba, lygiavertiškumas, atsakomybė ir pasitikėjimas.