Akademiškumo ir emocinio intelekto balansas
Previous
Next

Apie mus

Su mumis vaikai mokosi rasti savo vietą pasaulyje ir prisiimti atsakomybę už savąją laimę. Augdamas kiekvienas vaikas tarsi medis sluoksnis po sluoksnio augina kompetencijas ir savu tempu stiprina savo unikalų „kamieną“. Tai padeda pasirengti gyvenimui ir tapti laisva asmenybe. Nuolat keldami nuostabą, mokome vaikus išsaugoti motyvaciją, taip pat skatiname nebijoti klysti, lyginti save tik su savimi, mokytis per patirtis, bendradarbiauti ir kūrybiškai spręsti įvairias problemas. Tokį patį požiūrį puoselėjame ir pedagogų atžvilgiu, skatindami juos mokytis ir suteikdami tam efekyvius įrankius, pedagoginę ir kūrybinę laisvę.

Mūsų misija

Laimingas ir išsilavinęs žmogus kuria geresnį pasaulį

Mes tikime, kad laimingas ir išsilavinęs žmogus kuria geresnį pasaulį. Todėl, kurdami pagarbų ir bendradarbiavimu grįstą santykį su vaikais bei tėvais, emociškai saugią ir motyvuojančią mokytis aplinką, užtikriname asmeninę vaiko socialinę-emocinę ir akademinę ūgtį.

Bendrosios „Pažinimo medžio“ ugdymo stiprybės

socialiniai igudziai
Ratas

Ugdymas grįstas A. Adlerio individualiąja psichologija ir baziniais vaikų poreikiais

Esame viena iš nedaugelio pasaulio mokyklų, vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymo procese ir klasių / grupių valdyme taikanti individualiosios psichologijos principus. Vaikai mokosi pagal socialinių–emocinių kompetencijų programą SEKU©, kurios bendraautorėmis yra psichologė Gabija Jurgelytė ir mokyklos steigėja Audronė Kancė-Grdzelišvili. Mokyti vaikus socialinių įgūdžių pradėjome vieni pirmųjų Lietuvoje ir esame turbūt vieninteliai, kur šios savaitinės pamokos yra vedamos jau priešmokyklinukams. Nuo 2019 m. pradžios bendradarbiaujame su Individualiosios psichologijos institutu.

Kiekvienas vaikas turi įgimtą potencialą, kuris išsivysto tiek, kiek palanki jo artimiausia aplinka. Siekdami realizuoti akademinį vaiko potencialą, mokyklos gyvenime vadovaujamės šiais kriterijais:

  • Vaikui svarbu priklausyti grupei, turėti draugų, mokėti bendradarbiauti.
  • Vaikui svarbu patirti „Aš galiu“ jausmą – pasitikėti savimi, jausti atsakomybė ir savikontrolę.
  • Vaikui svarbu jaustis vertingu ir reikalingu kitiems, reikšmingu, prisidėti, padėti.
  • Vaikui svarbu išdrįsti įveikti klaidų ir nesėkmių baimę, tikėti ateitimi ir savo sėkme.
4S sistema
Ratas

4 santykių sistema

Tai unikalus įrankis, suteikiantis vaikams kompetencijų, reikalingų siekiant laimės. Mes žinome, kad laimei svarbiausi 4 komponentai: geras santykis su savimi, su kitu, su pasauliu ir gebėjimas siekti savo tikslų. Tyrimai rodo, kad net 85 proc. žmogaus sėkmės lemia bendrosios kompetencijos, todėl įgyvendindami šią sistemą į akademinį mokymąsi įtraukiame visų svarbiausių bendrųjų kompetencijų ugdymą. Taip pat vaikus mokome reflektuoti savo kompetencijas, kelti individualius tikslus ir su mentorių pagalba siekti asmeninio augimo.

Daugiau apie 4S

Visapusiškas vaiko vystymasis bendradarbiaujant

Bendradarbiavimas sudaro sąlygas visapusiškai vystytis: rūpintis ir pasitikėti vieni kitais, ugdyti ir prisiimti atsakomybę. Nuo pat darželio mokome vaikus suprasti ne tik save, bet ir kitus. Per darbą grupėse, susitarimus, pasiskirstymą vaidmenimis ir atsakomybėmis vaikai siekia bendrų tikslų. Tai ne tik kuria mokymuisi palankią atmosferą, bet ir padeda mokytis. Be to, gebėjimas bendradarbiauti yra įgūdis, kurio reikia ir gyvenant šeimoje, ir dirbant pagal įgytą profesiją, ir įveikiant sunkumus. Mūsų mokykloje įprasta bendradarbiauti įgyvendinant projektus, dirbti skirtingo amžiaus arba gebėjimų vaikų grupėse ir dalytis žiniomis su kitais.

Ratas
Ratas

Motyvacijos saugojimas

Tikime, kad kiekvienas vaikas yra smalsus ir gabus, todėl saugome ir auginame motyvaciją – atkaklumo ir mokymosi raktą. Ugdymo procese atliepiame bazinius vaikų poreikius, vengiame priverstinio ugdymo, siekiame sukurti intrigą, kūrybiškais ir tikslingai taikomais metodais didiname įsitraukimą. Nemanipuliuojame įvertinimu ir neskatiname konkuruoti. Kiekvieną vaiką lyginame ne su kitais, o su juo pačiu. Ir mokykloje, ir darželyje vaikai mokosi būti savimi ir klysti – mes jiems kartojame ir savo pavyzdžiu rodome, kad klaidos yra galimybė mokytis.

Dėmesys kūrybiniams gebėjimams

Kūrybiškumas nėra vien gebėjimas kurti naujus produktus. Tai tam tikras žmogaus supratimą ir santykį su pasauliu keičiantis mąstymo būdas. Tyrimai rodo, kad vaikai, kuriems sekasi menų pamokose, 20 proc. geriau išlaiko matematikos bei kalbų egzaminus. Darželyje ir mokykloje itin didelį dėmesį skiriame vaiko vaizduotės ir kūrybingumo vystymui, iki pat mokyklos baigimo ugdome įgūdžius, kurie leidžia kūrybiškai spręsti bet kokios srities problemas. Net svarbiausių akademinių dalykų pamokose siekiame, kad dirbtų ne tik kairysis, bet ir dešinysis smegenų pusrutulis. Ypatingą dėmesį skiriame patyrimo refleksijoms ir gautų žinių pritaikymui realiame gyvenime.

Kurybiniai gebejimai
Ratas

Istorija

Naujienos

Pirmokas

Seminarų ciklas su psichologe Audrone

Kviečiame į paskaitų ciklą 6-10 m. vaikų tėvams su „Pažinimo medžio“ įkūrėja ir psichologe Audrone Kance-Grdzelišvili. Būtina registracija.