Socialinių įgūdžių lavinimas

PAMOKOS

Socialinių įgūdžių pamokos

Visapusiškas žmogaus ugdymas mokyklose

Mokykloje ugdomos ne tik akademinės vaikų žinios, bet ir visapusiška asmenybė. Mūsų mokykla – pirmoji Lietuvoje, kurioje pradėtos vesti socialinių įgūdžių pamokos pagal moksliniais tyrimais ir praktika pagrįstus metodus. Tokio pobūdžio pamokos – naujovė šiuolaikiniame ugdyme ir Lietuvos mokyklose. Mokyklos vizija – stiprus ir pasitikintis savimi vaikas tiek akademiškai, tiek emocinėmis-socialinėmis kompetencijomis. Todėl siekdami šią viziją įgyvendinti, mes sukūrėme socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo programą, kurioje daug dėmesio skirta pamokų kokybei. Jose akcentuojamas vaiko mokymas tinkamai elgtis pamokos metu, adekvatus ir realistiškas požiūris į iškylančius sunkumus, savivertės ugdymas bei ribų jautimas kuriant santykius su kitu žmogumi (ir vaiku, ir suaugusiuoju).

Socialinių įgūdžių pamokų tikslas – žaisti ir saugioje aplinkoje patirti gyvenimiškas situacijas, kuriose mokomasi būti žmonėmis. Tokių pamokų temos būna pačios įvairiausios: ką reiškia būti klasės lyderiu arba atstumtuoju, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi konfliktinėje situacijoje, kokie šiuo metu mano pagrindiniai poreikiai ir kaip galėčiau juos išreikšti, kas man svarbu kuriant santykius su kitu žmogumi, kaip bendrauti su kitokiais žmonėmis, kaip sau ir kitiems kurti saugią atmosferą mokykloje, t.t. Ypač ugdančios asmenybę yra pamokos apie kitokius vaikus (pavyzdžiui, turinčius specialiųjų poreikių). Tokiose pamokose kalbamasi apie tai, kad visi vaikai yra skirtingi, unikalūs ir ypatingi. Vaikai skatinami parodyti savo išskirtinumą per piešinius, pomėgius ir laisvalaikio veiklas, šeimas ir draugus, charakterį ir elgesį, emocijų supratimą ir kalbą. Visa tai sutelkia klasę ir ruošia tikram gyvenimui, kuriame sutinkama įvairiausių žmonių. Po tokių pamokų vaikai įvardina sau, kad lygiaverčiuose santykiuose nėra sąvokų „tu toks, o jis – kitoks“, todėl vaikai tampa pakantesni ir supratingesni.

Kas vyksta per socialinių įgūdžių pamokas?

Klasė susitelkia ir dirba kaip komanda. Naudojant grupinės terapijos bei psichodramos technikas, vaikai keičiasi vaidmenimis, suvaidina vienas kitą konflikto metu, reflektuoja savo patirtį. Mokiniai taip pat gauna iššūkių, kurie priverčia „išlipti iš komforto zonos“ ir leidžia išbandyti save naujose situacijose – būti komandos lyderiu, bendradarbiu, strategu ir kt. Vedant neformalaus ugdymo ir patyriminius žaidimus, taikant žaidimų terapijos metodus, mokomasi kurti atvirą santykį, išreikšti jausmus, išsakyti ir priimti iš kito grįžtamąjį ryšį. Tokie žaidimai leidžia ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, nes, kai užduotis pavyksta, galima kartu pasidžiaugti ir dalintis įspūdžiais, o kai nepasiseka – pasitarti, ką kitą sykį daryti kitaip. Šiuo atveju svarbus yra ne rezultatas, o procesas.

Per socialinių įgūdžių pamokas vaikai jau nuo pirmos klasės augina savo emocinį intelektą mokydamiesi empatijos reflektuodami, mokydamiesi pasidalinti nuotaikomis ir mintimis su suaugusiais ir kitais vaikais, pasakyti, kaip jaučiasi susipykę, kokio bendravimo ar elgesio norėtų arba nenorėtų. Rezultatas pasiekiamas, kai vaikas žino, ką jaučia, ir geba tai išsakyti sau ir kitiems priimtina kalba. Paaugliai pamokose gali saugiai pasikalbėti apie rūpimus suaugusiųjų gyvenimo dalykus. Per žaidimą galima išklausyti gyvenimiškas patirtis, mokytojas taip pat dalinasi asmenine patirtimi ir užtikrina saugumo jausmą, nes kadaise ir jam galėjo nutikti tokia pat situacija.

Užsiėmimų metu sukuriama erdvė spręsti visas per savaitę iškilusias problemas, įtampas, įsiklausyti į save, savo poreikius.

Socialinių įgūdžių pamokos – tai komandinis psichologo ir klasės auklėtojo darbas. Jose yra suderinamos psichologinės-pedagoginės kompetencijos, kuriamas bendradarbiaujantis santykis per pavyzdį – mokomasi vienas iš kito ir kartu įgyjamos papildomos žinios, lavinami įgūdžiai kokybiškiau vesti pamokas.

Pamokų reikalingumas ir svarba

Smagiausia šio proceso dalis – integralumas, nes per socialinių įgūdžių pamokas susitinka skirtingo amžiaus klasės, pavyzdžiui, trečiokai su septintokais. Taip vaikai mokosi vertinti kitą žmogų nepaisydami jo amžiaus, leisti jam lygiaverčiai dalyvauti žaidime, taip kuriant atmosferą, kurioje visiems yra saugu būti savimi. Vaikai mokomi spręsti sunkumus savarankiškai arba, jei prireikia, patariant mokytojams. Tai – veiksmingas asmenybės ugdymo procesas.

Mokykloje vaikai bene pirmą kartą rimtai susiduria su realaus gyvenimo situacijomis ir mokosi kurti santykius, bendrauti ir siekti savo tikslų. Todėl šios pamokos – dar ir puiki patyčių prevencijos priemonė. Tokia pedagogika teigiamai veikia vaikų raidą, formuoja adekvataus elgesio apraiškas, skatina vertybių formavimąsi ir teigiamai veikia psichikos vystymąsi.

Siekiame, kad priimdamas sprendimus kiekvienas vaikas vadovautųsi sveiku protu, tačiau kartu gebėtų išsakyti savo poreikius ir mokėtų juos patenkinti išlaikydamas sveikas, aiškias ir kito žmogaus nežeidžiančias ribas. Mums kiekvienas vaikas – ypatingas, todėl nuolat ieškome naujų, geresnių būdų tai atskleisti, kartu su juo patirdami gyvenimą.

PAMOKOS

Pamokų pavyzdžiai

Komandos stiprinimo ir suteltumo didinimo žaidimas „šokolado upė“

Vaikams pateikiamos užduotys ir taisyklės, kurios sukuria iššūkių kupiną veiklą (vaikai turi pereiti šokolado džiungles ir pervesti draugus, kai turi ribotą skaičių priemonių ir yra ribojami laiko).

Mokiniai tik savo kūnais padeda draugui persikelti nuo vienos „ledo lyties“ iki kitos

Po pamokos vaikai dalinasi įspūdžiais: pasakoja apie tai, kaip gera suprasti, kad turi vidinių jėgų ir resursų išlaikyti draugą tik savo rankomis, kaip svarbu pasitikėti savo klasės draugais ir koks stiprus bendrumo jausmas apima padedant vienas kitam.

Iššūkių žaidimas

Kaip persikelti nuo vieno klasės galo iki kito neliečiant grindų ir pereinant kliūčių ruožą, kuriame vieninteliai pagalbininkai – klasės draugai? Tai kupinas ieškojimų patyrimas su daug juoko, šypsenų ir tikėjimo, kad viskas įmanoma.

Susitelkimo ir atminties lavinimas

Vaikai lavina savo dėmesį ir atmintį piešdami vienas kito portretus, bet ne bet kaip, o nežiūrėdami į lapą – tik į akis!

Pagauk, jei gali! 

Tai žaidimas, ugdantis dėmesio sutelkimą, neverbalinės išraiškos atpažinimą ir klausą. Vaikai už nugarų siunčia ratu obuolį, o stovintis viduryje vaikas bando atspėti, kas iš vaikų laiko obuolį.

Mokmanda ir balionai

Aktyvus žaidimas, kuriame visi mokiniai – kaip mokmanda – kartu turi numatytą laiką išlaikyti balionus ore ir iššūkis vis didinamas. Tai pamoka apie pagalbą vienas kitam: komandos nariai, padėdami vienas kitam, mokosi dirbti kartu, o jei nepadedi, tavo komanda pralaimi.

Žaidimas „Drakono uodega“

Vaikas, stovintis eilės priekyje – nematantis ir vedantis visus, o stovintis gale tampa pirmojo akys ir nurodo, kur sukti, kaip eiti. Įspūdžiai: baisu, neramu, tačiau nauja ir neišbandyta. Patyrimų daug, mokiniai dalinasi jausmais, kaip sekėsi būti nežinančiam, ką daryti, ir kaip jautėsi vedami kito.

Kyla klausimų? Susisiekite!

MokyklaKontaktai