Socialinių įgūdžių lavinimas

PAMOKOS

Socialinių įgūdžių pamokos

Visapusiškas žmogaus ugdymas mokyklose

Mokykloje ugdomos ne tik akademinės vaikų žinios, bet ir visapusiška asmenybė. Mūsų mokykla – pirmoji Lietuvoje, kuri pradėjo vesti socialinių įgūdžių pamokas pagal moksliniais tyrimais ir praktika pagrįstus metodus. Tokio pobūdžio pamokos – naujovė šiuolaikiniame ugdyme ir Lietuvos mokyklose. Mokyklos vizija – stiprus ir pasitikintis savimi vaikas ir akademine, ir emocine-socialine prasme. Todėl siekdami šią viziją įgyvendinti, mes sukūrėme socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo programą, kurioje daug dėmesio skirta pamokų kokybei. Jose akcentuojamas vaiko mokymas tinkamai elgtis pamokos metu, adekvatus ir realistiškas požiūris į iškylančius sunkumus, savivertės ugdymas ir ribų išlaikymas santykyje su kitu žmogumi (ir vaiku, ir suaugusiuoju).

Socialinių įgūdžių pamokų tikslas – žaisti ir saugioje aplinkoje patirti gyvenimiškas situacijas, kuriose mokomasi būti žmonėmis. Tokių pamokų temos būna pačios įvairiausios, pavyzdžiui, ką reiškia būti klasės lyderiu arba atstumtuoju, kaip aš iš tikrųjų jaučiuosi konfliktinių situacijų metu, kokie šiuo metu mano pagrindiniai poreikiai ir kaip galėčiau juos išreikšti, kas man svarbu santykyje su kitu žmogumi, kaip bendrauti su kitokiais žmonėmis, kaip sau ir kitiems kurti saugią atmosferą mokykloje. Ypatingai ugdančios asmenybę yra pamokos apie kitokius vaikus (pavyzdžiui, su specialiaisiais poreikiais). Tokių pamokų metu kalbamasi apie tai, kad visi vaikai yra skirtingi, unikalūs ir ypatingi. Visi vaikai skatinami parodyti savo išskirtinumą per piešinius, pomėgius ir laisvalaikio veiklas, šeimas ir draugus, charakterį ir elgesį, emocijų supratimą ir kalbą. Visa tai sutelkia klasę ir ruošia tikram gyvenimui, kuriame sutinkama įvairiausių žmonių. Po tokių pamokų vaikai įvardina sau, kad lygiaverčiame santykyje nėra sąvokų „tu toks, o jis – kitoks“, todėl vaikai tampa labiau priimantys.

Kas vyksta per socialinių įgūdžių pamokas?

Pamokų metu klasė susitelkia ir dirba kaip komanda. Naudojant grupinės terapijos bei psichodramos technikas, vaikai keičiasi vaidmenimis, suvaidina vienas kitą konflikto metu, reflektuoja savo patyrimą. Taip pat mokiniai gauna iššūkių, kurie priverčia „išlipti iš komforto zonos“ ir leidžia išbandyti save naujose situacijose – būti komandos vedančiuoju ar išbandyti įvairias roles komandoje. Vedant neformalaus ugdymo ir patyriminius žaidimus, taikant žaidimų terapijos metodus, mokomasi eiti į atvirą santykį, išreikšti jausmus, išsakyti ir priimti iš kito atvirą grįžtamąjį ryšį. Tokie žaidimai leidžia ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, nes kai užduotis pavyksta, galima kartu pasidžiaugti ir dalintis įspūdžiais, o kai nepasiseka – pasitarti, ką kitą sykį daryti kitaip. Šiuo atveju svarbus yra ne rezultatas, o procesas, kaip sekėsi būti žaidime. Mokykloje jau 1-ojoje klasėje per socialinių įgūdžių pamokas vaikai augina emocinį intelektą mokydamiesi empatijos, refleksijos būdu pasidalinti nuotaikomis ir mintimis su suaugusiais ir kitais vaikais, pasakyti, kaip jaučiasi susipykę, kokio bendravimo ar elgesio norėtų arba nenorėtų Rezultatas pasiekiamas, kai vaikas žino, ką jaučia, ir geba tai išsakyti sau ir kitiems priimtina kalba. Paaugliai pamokų metu gali saugiai pasikalbėti apie rūpimus dalykus iš suaugusiųjų gyvenimo. Per žaidimą galima išklausyti gyvenimiškas patirtis, o mokytojas taip pat dalinasi asmenine patirtimi ir užtikrina saugumo jausmą, nes kadaise ir jam galėjo nutikti tokia pat situacija.

Užsiėmimų metu sukuriama erdvė pasirūpinti visomis per savaitę iškilusiomis problemomis, įtampomis, įsiklausyti į save, savo poreikius.

Socialinių įgūdžių pamokos – tai komandinis darbas tarp psichologo ir klasės auklėtojo. Šiame formate yra suderinamos psichologinės-pedagoginės kompetencijos, kuriamas bendradarbiaujantis santykis per pavyzdį, kurio metu mokomasi vienas iš kito ir kartu įgyjamos papildomos žinios, lavinami įgūdžiai kokybiškiau vesti pamokas.

Pamokų reikalingumas ir svarba

Smagiausia šio proceso dalis – integralumas, nes per socialinių įgūdžių pamokas susitinka skirtingo amžiaus klasės, pvz., trečiokai su septintokais. Taip vaikai mokosi vertinti kitą žmogų nepaisant jo amžiaus, leisti jam lygiaverčiai dalyvauti žaidime, taip kuriant atmosferą, kurioje visiems yra saugu būti savimi. Vaikai mokomi spręsti sunkumus savarankiškai arba, jei prireikia, patariant mokytojams.Tai – veiksmingas asmenybės ugdymo procesas.

Mokykloje vaikai bene pirmą kartą rimtai susiduria su realaus gyvenimo situacijomis ir mokosi kurti santykius, bendrauti ir siekti savo tikslų. Todėl šios pamokos – dar ir puiki patyčių prevencijos priemonė. Tokia pedagogika teigiamai veikia vaikų raidą, formuoja adekvataus elgesio apraiškas, skatina vertybių formavimąsi ir teigiamai veikia psichikos vystymąsi.

Siekiame, kad priimdamas sprendimus kiekvienas vaikas vadovautųsi sveiku protu, tačiau kartu gebėtų išsakyti savo poreikius ir mokėtų juos patenkinti išaikant sveikas, aiškias ir kito žmogaus nežeidžiančias ribas. Mums kiekvienas vaikas – ypatingas, todėl nuolat ieškome naujų, geresnių būdų tą ypatingumą atskleisti, kartu su juo patirdami gyvenimą.

PAMOKOS

Pamokų pavyzdžiai

Komandos stiprinimo ir suteltumo didinimo žaidimas „šokolado upė“

Vaikams pateikiamos užduotys ir taisyklės, kurios sukuria iššūkių kupiną laiką (vaikai turi pereiti šokolado džiungles ir pervesti kitus draugus su ribotomis priemonėmis ir ribotame laike).

Mokiniai tik savo kūnų pagalba padeda nuo vienos „ledo lyties“ iki kitos persikelti savo draugui

Po pamokos vaikai dalinasi įspūdžiais: pasakoja apie tai, kaip gera suprasti, kad turi vidinių jėgų ir resursų tik savo rankomis išlaikyti draugą, kaip svarbu pasitikėti savo klasės draugais ir koks stiprus bendrumo jausmas apima padedant vienas kitam.

Iššūkių žaidimas

Iššūkių žaidimas apie tai, kaip persikelti nuo vieno klasės galo iki kito neliečiant grindų ir pereinant kliūčių ruožą, kuriame vieninteliai pagalbininkai – klasės draugai. Kupinas ieškojimų patyrimas su daug juoko, šypsenų ir tikėjimo, kad viskas įmanoma.

Vaikai lavina savo dėmesį ir atmintį

Vaikai lavina savo dėmesį ir atmintį piešdami vienas kito portretus, bet ne bet kaip – o nežiūrėdami į lapą, tik į akis!

Žaidimas ugdantis dėmesio koncentraciją, neverbaliniės ištraiškos atapažinimą ir klausą

Jis vadinamas „pagauk, jei gali“. Vaikai siunčia ratu obuolį už nugarų, o stovintis viduryje vaikas bando atspėti, kas iš vaikų laiko obuolį.

Aktyvus žaidimas, kuriame visi kaip mokmanda turi išlaikyti balionus

Aktyvus žaidimas, kuriame visi kaip mokmanda turi išlaikyti balionus tam tikrą laiką ore, ir iššūkis vis didinamas. Tai pamoka apie pagalbą vienas kitam, nes jeigu nepadedi – komanda pralaimi, o jeigu padeda vienas kitam – tai mokosi dirbti kartu.

Žaidimas „Drakono uodega“

Žaidimas „Drakono uodega“: pirmas vaikas priekyje – nematantis ir vedantis visus, o gale paskutinis – pirmojo akys, nurodo, kur sukti, kaip eiti. Įspūdžiai – baisu, neramu, tačiau nauja ir neišbandyta. Patyrimų daug, visi dalinasi jausmais, kaip sekėsi būti nežinančiu ir kaip jaučiausi vedamas.

Kyla klausimų? Susisiekite!

MokyklaKontaktai