Apie mus

Su mumis vaikai mokosi rasti savo vietą pasaulyje ir prisiimti atsakomybę už savąją laimę. Augdamas kiekvienas vaikas tarsi medis sluoksnis po sluoksnio augina kompetencijas ir savu tempu stiprina savo unikalų „kamieną“. Tai padeda pasirengti gyvenimui ir tapti laisva asmenybe. Nuolat keldami nuostabą, mokome vaikus išsaugoti motyvaciją, taip pat skatiname nebijoti klysti, lyginti save tik su savimi, mokytis per patirtis, bendradarbiauti ir kūrybiškai spręsti įvairias problemas. Tokį patį požiūrį puoselėjame ir pedagogų atžvilgiu, skatindami juos mokytis ir suteikdami tam efekyvius įrankius, pedagoginę ir kūrybinę laisvę.

Misija - Augti kartu su vaiku, padedant jam tapti laimingu žmogumi: realizuojančiu save, harmonijoje su savimi, kitu ir pasauliu.

Vizija - Organizacija, auginanti laimingą ir visapusiškai gyvenimui pasirengusį žmogų.

Kokios „Pažinimo medyje“
ugdymo stiprybės?

Baziniais vaikų poreikiais grįstas ugdymas
Ratas

A. Adlerio individualiąja psichologija ir baziniais vaikų poreikiais grįstas ugdymas

Esame viena iš nedaugelio pasaulio mokyklų, vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymo procese ir klasių / grupių valdyme taikanti individualiosios psichologijos principus. Vaikai mokosi pagal autorinę mokyklos atstovų sukurtą socialinių–emocinių kompetencijų programą SEKU©, pagal kurią nuo 2019 m. pabaigos rengiami ir išoriniai mokymai šalies pedagogams. Mokyti vaikus socialinių įgūdžių pradėjome vieni pirmųjų Lietuvoje ir esame turbūt vieninteliai, kur šios savaitinės pamokos yra vedamos jau priešmokyklinukams. Nuo 2019 m. pradžios bendradarbiaujame su Individualiosios psichologijos institutu ir šios psichologijos krypties metodus taikome ne tik ugdymo procese, bet ir organizacijos valdyme.

Visapusiškas vaiko vystymasis bendradarbiaujant

Bendradarbiavimas sudaro sąlygas visapusiškai vystytis: rūpintis ir pasitikėti vieni kitais, ugdyti ir prisiimti atsakomybę. Nuo pat darželio mokome vaikus suprasti ne tik save, bet ir kitus. Per darbą grupėse, susitarimus, pasiskirstymą vaidmenimis ir atsakomybėmis vaikai siekia bendrų tikslų. Tai ne tik kuria mokymuisi palankią atmosferą, bet ir padeda mokytis. Be to, gebėjimas bendradarbiauti yra įgūdis, kurio reikia ir gyvenant šeimoje, ir dirbant pagal įgytą profesiją, ir įveikiant sunkumus. Mūsų mokykloje įprasta bendradarbiauti įgyvendinant projektus, dirbti skirtingo amžiaus arba gebėjimų vaikų grupėse ir dalytis žiniomis su kitais.

Visapusiškas vaiko vystymasis bendradarbiaujant
Ratas
Motyvacijos saugojimas
Ratas

Motyvacijos saugojimas

Tikime, kad kiekvienas vaikas yra smalsus ir gabus, todėl saugome ir auginame motyvaciją – atkaklumo ir mokymosi raktą. Ugdymo procese atliepiame bazinius vaikų poreikius, vengiame priverstinio ugdymo, siekiame sukurti intrigą, kūrybiškais ir tikslingai taikomais metodais didiname įsitraukimą. Nemanipuliuojame įvertinimu ir neskatiname konkuruoti. Kiekvieną vaiką lyginame ne su kitais, o su juo pačiu. Ir mokykloje, ir darželyje vaikai mokosi būti savimi ir klysti – mes jiems kartojame ir savo pavyzdžiu rodome, kad klaidos yra galimybė mokytis.

Dėmesys kūrybiniams gebėjimams

Kūrybiškumas nėra vien gebėjimas kurti naujus produktus. Tai tam tikras žmogaus supratimą ir santykį su pasauliu keičiantis mąstymo būdas. Tyrimai rodo, kad vaikai, kuriems sekasi menų pamokose, 20 proc. geriau išlaiko matematikos bei kalbų egzaminus. Darželyje ir mokykloje itin didelį dėmesį skiriame vaiko vaizduotės ir kūrybingumo vystymui, iki pat mokyklos baigimo ugdome įgūdžius, kurie leidžia kūrybiškai spręsti bet kokios srities problemas. Net svarbiausių akademinių dalykų pamokose siekiame, kad dirbtų ne tik kairysis, bet ir dešinysis smegenų pusrutulis. Ypatingą dėmesį skiriame patyrimo refleksijoms ir gautų žinių pritaikymui realiame gyvenime.

Dėmesys kūrybiniams gebėjimams
Ratas

Istorija